Fleire av ungane i Gnist barnehage på Hessa i Ålesund brukar engelsk når dei snakkar med kvarandre under i leik.

Her har dei bytta ut dialekta si med engelsk

Norske barn heilt ned i barnehagealder har begynt å prate engelsk. – Vi har berre lært oss det, seier Leah Rønnestad (6).