Ekspertutvalg vil kutte i pressestøtten

Mediemangfoldsutvalget vil kutte pressestøtten, innføre nye tilskuddsordninger og gjøre eierskapet til NRK om til en stiftelse.

Linda Hofstad Helleland og Knut Olav Åmås

OVERLEVERTE RAPPORT: Kulturminister fikk tirsdag mediemangfoldets rapport med anbefalinger for statlig støtte til norske medier. Her med utvalgsleder Knut Olav Åmås.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er noe av innholdet i rapporten som utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag.

– Situasjonen med stadige endringer i norsk mediebransje har gjort arbeidet med rapporten vanskelig, sier Åmås.

Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.

Blant annet foreslår utvalget at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Alle innstillingene i utvalgets rapport er enstemmige. Åmås sier at tiltakene tidsavgrenset, og at de bør evalueres før de eventuelt blir videreført.

Nye tilskuddsordninger

Åmås la også frem forslag til tre nye tilskuddsordninger, til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

– Med samfunnsviktig journalistikk mener vi spesielt ressurskrevende og aktuell nyhetsjournalistikk. I dagens økonomiske situasjon er dette blitt vanskeligere å prioritere for flere redaksjoner, sier Åmås.

Med tilskuddsordningen for gratis nyhetsmedier vil utvalget nå nyhetsunnvikerne.

– Vi vet at gratis nyhetsmedier brukes av nyhetsunnvikere, som spesielt lite oppsøker andre medier, sier Åmås.

Vil ha NRK-stiftelse

Utvalget foreslår også at det statlige eierskapet til NRK overføres til en stiftelse. Lisensen er foreslått todelt mellom en husstandsavgift og apparatnøytral avgift.

Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst, og foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv.

Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

Fritak for arbeidsgiveravgift

Utvalget foreslår også at at norske medier i en omstillingsperiode på fire år skal fritas for arbeidsgiveravgift. Fritaket skal i hovedsak gjelde nyhetsmedier.

Åmås trakk frem fritaket som et av de viktigste tiltakene i rapporten.

I tillegg til dette foreslår utvalget at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier.

Dette innebærer at også medier som dekker få stoffområder i dybden må omfattes av fritaket.

Ber politikerne handle nå

I neste runde er det politikerne som skal vurdere utvalgets forslag, før de vedtar endelige tiltak for å bevare mediemangfoldet i Norge.

Ifølge Helleland vil det ikke skje før sommeren 2017. Men Åmås oppfordrer politikerne til å handle kjapt.

– Vi ber norske politikere om å endre mediepolitikken og om å oppgradere ambisjonene så raskt som mulig, og med mye høyere tempo enn i dag, sier Åmås.

Ifølge Helleland er mediene en bærebjelke i det norske demokratiet.

– Det beste vernet mot falske nyheter er et mangfold av nyhetsmedier av god kvalitet. Vi kan håpe at debatten om falske nyheter fører noe positivt med seg, at den minner forbrukere og politikere på at kvalitetsjournalistikk koster, sier Helleland.

Kulturstrøm

 • Galleri sier nei til donasjon

  National Portrait Gallery i London blir det første kunstgalleriet til å avslå en donasjon på 1 million pund fra den amerikanske Sackler-familien, melder The Guardian. Årsaken er at familiens farmasøytiske selskap Purdue Pharma LP lager den smertestillende medisinen OxyContin, som er svært avhengighetsskapende. USA står overfor en nasjonal narkotikaepidemi, der opioider i smertestillende midler spiller en stor rolle, som Aftenposten har skrevet om.

 • Disney kjøper Fox

  Disney overtar i dag formelt Rupert Murdochs 21st Century Fox etter en historisk avtale verdt 71 milliarder dollar, melder NTB/AP. Oppkjøpet kan forandre underholdningsindustrien i USA. Disney baner nå vei for sin nye strømmetjeneste Disney Plus. Selskapet vil konkurrere med Amazon og Netflix om titterne. Fox gjenstår da av Fox News, Fox Sports og Fox' kringkastingsnettverk.

  Film Fox Disney
  Foto: Richard Drew / AP
 • Konvensjonell og sympatisk

  Tuva Novotny følger opp suksessen med «Blindsone» i sin nye film om en husmor som kastes ut av sin tradisjonelle tilværelse i en alder av 60. En glede å se Pernilla August forsvinne inn i rollen som Britt-Marie, skriver Birger Vestmo og gir terningkast fire. Anmeldelsen av «Britt-Marie var her».

  Pernille August og Peter Haber fra filmen «Britt-Marie var her»
  Foto: josef persson / josef persson