Hver fjerde jente som sendte nakenbilder følte seg presset

Det kommer frem i Medietilsynets «Barn og medier 2016»-undersøkelse.

Mobiltelefon

NETTPRESS: I Medietilsynets «Barn og medier 2016»-undersøkelse kommer det frem at hver fjerde jente har følt seg presset til å sende nakenbilde av seg selv.

Foto: NRK

I dag slapp Medietilsynet sin «Barn og medier 2016»-undersøkelse. Der har nesten 3000 barn fra hele landet i alderen 9 til 16 år svart på spørsmål angående deres bruk av digitale medier.

I årets undersøkelse kommer det frem at fire av ti jenter på 16 år har opplevd å få uønskede seksuelle kommentarer på nett det siste året.

Seniorrådgiver Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet

SENIORRÅDGIVER: Thomas Haugan-Hapsø i Medietilsynet sier det er en liten økning av mobbing blant ungdom på nett.

Foto: Medietilsynet

Ni prosent av barn og unge mellom 13 og 16 år har sendt nakenbilder av seg selv det siste året. Hver fjerde jente som har gjort dette oppgir også at de har følt seg presset til å gjøre det.

– Det går i kommentarer på utseende, slibrige kommentarer om kroppen deres og lignende. Mange, særlig jenter, opplever dette som veldig ubehagelige og noen blir redde, sier seniorrådgiver i Medietilsynet Thomas Haugan-Hepsø.

Spørsmålet om uønsket seksuell tilnærming er noe Medietilsynet har spurt om gjennom flere undersøkelser. Både når det kommer til seksuelle kommentarer på nett og deling av nakenbilder.

– At over 40 prosent får seksuelle kommentarer på nett sier litt om omfanget av det. Det er også et funn foreldre kanskje ikke er like klar over.

Økning i mobbing

I undersøkelsen kommer det også frem at flere barn og unge opplever mobbing, eller mobber, på nett enn tidligere.

Sju prosent av barn mellom 9 og 16 år opplever på ukentlig eller månedlig basis at noen har mobbet dem på internett, mobil eller i spill.

– En liten tendens til økningen blant barn som mobber eller blir mobber skyldes nok at vi har et større utvalg av 16-åringer i denne undersøkelsen, forteller Haugan-Hepsø.

En ny variabel som har innført i årets undersøkelse under mobbing er begrepet utestengelse.

– Rundt 5–6 prosent opplever å bli utestengt på nett, sier Haugan-Hepsø.

Hva betyr det å bli utestengt?

– Det er ulike oppfatninger av det å bli utestengt på nett, men i hovedsak går det på om du får delta i sosiale grupper og vennekretser, sier seniorrådgiveren.

Ti prosent av barn mellom 13 og 16 år har også selv eller kjenner noen som har oppfordret til vold på nett. Denne andelen er høyest blant de eldste jentene.

To undersøkelser

I tillegg til å spørre barn i alderen 9 til 16 år om deres medievaner, gjennomfører Medietilsynet også undersøkelsen «Foreldre om barn og medier», der hovedfokuset er å kartlegge hvordan foreldrene oppfatter barnas opplevelser og erfaringer.

Der kommer det blant annet frem at foreldre ikke får med seg alt som skjer av mobbing blant barn på nett. Barna selv oppgir nemlig at de har blitt mobbet eller mobber andre mer enn foreldrene selv tror.

– Det er ikke uvanlig, og det er litt av utfordringen ved denne typen skjult mobbing. Barn har dette mye tettere på seg enn det de voksne har.

Kulturstrøm

  • Putin vil kontrollere rappmusikk

    President Vladimir Putin meiner rapp er basert på «sex, dop og protestar» og vil kontrollere bruken av rappmusikk blant russarar. Han ytra ønskjet på eit møte med kulturelle leiarar i St. Petersburg denne veka. Eit forbod er ikkje aktuelt.

  • Nordmann Europas beste filmfotograf

    Martin Otterbeck blei laurdag kveld hedra som Europas beste filmfotograf under European Film Awards (EFA) i Sevilla i Spania. Fotoprisen fikk han for Erik Poppes film «Utøya 22. juli». Det er 31. gang at European Film Awards går av stabelen.