Aylar Lie: – Jeg føler meg urettferdig behandlet

Lie sier hun er provosert og føler seg urettferdig behandlet på grunn av omtalen i Petter Northugs biografi. Northug selv sier han ikke leste sin egen selvbiografi.

E2D9VBvlON4

Aylar Lie mener Petter Northugs bok har krenket hennes rett til privatliv.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Det er to år siden biografien «Min historie – Northug» kom ut med noen få, men sensitive opplysninger fra Aylar Lies private sfære.

Nå er den langvarige striden mellom den tidligere glamourmodellen og en av Norges mest meritterte langrennsløpere oppe i Oslo tingrett.

Aylar Lie krever 100.000 kroner av Petter Northug. Advokat Elden opplyser om at en eventuell erstatning skal gå til dyrerettighetsorganisasjonen Noah.

– Dette er ikke en økonomisk sak for meg. Jeg er profesjonell pokerspiller. Dette er bare en symbolsk sum fordi jeg føler meg urettferdig behandlet og er provosert, sier Aylar Lie i sin forklaring.

Northug selv sier han ikke leste boken før den ble utgitt.

– Det lot jeg forlaget gjøre, sier han.

– Men det var viktig for meg å fortelle om alle deler av livet mitt i en slik biografi, sier han.

På spørsmål fra Lie sin advokat Jon Christian Elden om Petter Northug forstår hvorfor Lie har reagert slik hun gjør, svarer Northug:

– Ja, det har jeg forståelse for.

yefcIv_01L4

Petter Northug i Oslo tingrett.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Krevde utgivelsen stanset

I 2012 gir Aylar Lie et intervju til bladet Det Nye. Her snakker hun om forholdet til Petter Northug, men også om en tematikk av privat karakter. Intervjuet blir sitert i flere medier.

Seks år senere, i 2018, kommer Petter Northug med sin selvbiografi, ført i pennen av Jonas Forsang.

Northug med bok

Petter Northug har i samarbeid med forfatter Jonas Forsang gitt ut boka «Min historie – Northug».

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Her kommenterer Northug for første gang forholdet til Lie. I tillegg kommenterer Northug den private tematikken Lie hadde snakket om i bladet Det Nye.

Lies nåværende advokat, John Christian Elden, beskriver opplysningene Northug formidlet i boken som «en svært personlig og sensitiv opplysning om Lie».

Lie krevde å få utgivelsen stanset da hun ble gjort kjent med omtalen av seg, selv om hun ifølge forlaget skal ha blitt kjent med innholdet i omtalen før utgivelse.

Lies advokat sier at Lie ikke fikk mulighet til å se omtalene om seg før de ble utgitt.

– Jeg opplevde ikke forespørselen fra forlaget som korrektur, sier Lie i sin forklaring.

Hun sier hun opplevde omtalen av seg selv i Northug sin bok som et «rent pr-stunt».

Forlegger Magnus Rønningen i Strawberry Publishing, forlaget som er eid av Petter Stordalen, sier i sin forklaring at han mener dialogen med Aylar Lie i forbindelse med boken var «positiv».

– Vi ble overrasket over at denne delen av omtalen av henne var problematisk. Vi opplevde at vi hadde fått en godkjennelse av henne til få det med.

– Vi mente hun ikke trengte noe tilsvarsrett på det som stod i boken, sier Rønnningen.

– Men da hun ba om å fjerne det etter utgivelse, så gjorde vi det. Selv om vi da følte at ytringsfriheten var noe begrenset, forteller forleggeren.

For litt senere, etter boken hadde blitt gitt ut, ba Lie om å fjerne avsnittene om seg selv. Det gjorde forlaget.

Hun tapte likevel erstatningssaken i Forliksrådet i Oslo i fjor vår. Nå skal saken opp i tingretten.

Ytringsfriheten vs. retten til privatliv

Anine Kierulf, spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter, er tydelig på hva denne saken egentlig handler om:

– Dette handler om avveiningen mellom ytringsfriheten og retten til privatliv, sier hun til NRK.

53FxaJONbC0

Anine Kierulf er spesialrådgiver hos Norges institusjon for menneskerettigheter.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Slik argumenter også advokatene til de to partene.

Petter Northugs advokat Halvard Helle skriver dette i sluttinnlegget i saken:

– (...) Petter Northug, alene eller ved hjelp fra andre, har rett til å «skrive sitt liv» i medhold av sin ytringsfrihet.

Mens Aylar Lies advokat skriver følgende i sluttinnlegget:

– Opplysningen er vernet av privatlivets fred, og er en erstatningsbetingende krenkelse.

Ingen av partene ønsker å kommentere saken ytterligere overfor NRK.

Flere saker som denne

Det har vært flere omtalte saker de siste årene der privatpersoner har reagert på hvordan de er omtalt i bøker. I noen av tilfellene har dette også ført til rettslige skritt.

En av de mest omtalte sakene var da blogger Anniken Englund Jørgensen utleverte mange av sine nærmeste i bokdebuten «Bare en natt til».

Anine Kierulf mener flere slike konflikter kan oppstå nå fordi det er flere som ytrer seg.

– Sosiale medier gjør at antallet ytringer øker og derfor også antallet ytringer folk reagerer på, sier hun.

Hun ønsker ikke å kommentere saken mellom Northug og Lie, men viser til tidligere saker med lignende utgangspunkt.

– Utgangspunktet er at alle har et krav om vern om sitt privatliv. Av og til er det likevel slik at visse private dilemmaer kan omtales hvis det har en allmenn interesse eller hvis det er viktig for en person å gi uttrykk for opplysningene. Det vil også være relevant om man har samtykket at opplysningene spres, hvor belastende og sensitive opplysningene er – og i hvilken grad man selv har søkt offentligheten, sier den erfarne juristen.

Det er satt av en dag til det sivile søksmålet i Oslo tingrett.

Kulturstrøm