Hopp til innhold
Info fra NRK

Ingen digital begrensning for NRK

NRK bidrar positivt til det norske mediemangfoldet, mener Medietilsynet. De ser ingen grunn til å foreslå noen digital begrensning av NRKs tilbud i nyhets- og aktualitetsmarkedet.

nrk.no/hjelp

Medietilsynet har sett på den økte konkurransen i det norske mediemarkedet og konkluderer i en utredning med at NRKs tilstedeværelse er positiv og skjerpende for aktørene og ikke bør begrenses.

Foto: NRK / NRK

Det var Kulturdepartementet som ba Medietilsynet å vurdere NRKs bidrag til mediemangfoldet og se på konkurransemessige virkninger av NRKs tilbud.

Nå har Medietilsynet konkludert og mandag 29. november fikk kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overlevert utredningen.

- NRK bidrar positivt til mediemangfoldet

Medietilsynet konkluderer med at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet i Norge. Både gjennom et bredt innholdstilbud og ved at tilbudet brukes av majoriteten i befolkningen.

Videre mener Medietilsynet at den økte konkurransen i det norske mediemarkedet har virket skjerpende og ikke har hatt negative effekter overfor kommersielle aktører. NRKs tilstedeværelse har dermed positiv virkning på det totale tilbudet til publikum.

Medietilsynets har hatt et spesielt fokus på det digitale nyhets- og aktualitetstilbudet og konkluderer med ikke er noen grunn til å begrense NRKs handlingsrom her.