Flytte-info

Utsatt levering

NRK har fått henvendelse fra enkelte aktører angående muligheten for å levere tomteforslag etter 1. desember 2019. Siden denne første runden har som mål å få opp flest mulig alternativer, og ikke er en konkurranse, har vi valgt å etterkomme ønsket. Vi ber aktører som har til hensikt å komme med innspill melder fra om dette på innspill@nrk.no så raskt som mulig.