Flytte-info

Oversiktsbilde Marienlyst

NRK trenger nytt hovedkontor

Marienlyst har vært NRKs hjem i mer enn 80 år. Herfra er det blitt skapt og delt store og små øyeblikk som har samlet, gledet, rørt og engasjert folk i Norge gjennom generasjoner. I denne perioden har det skjedd en enorm utvikling i måtene å produsere og publisere medie-innhold på. Dagens bygninger på Marienlyst er dårlig egnet for dagens medievirksomhet. Derfor har styret vedtatt at NRK trenger et nytt hovedkontor. NRK har lagt fram forslag til omregulering av dagens eiendom til ny bruk. Salg av eiendommen skal finansiere et nytt hovedkontor et annet sted i Oslo-området. Her finner du bakgrunn og oppdatert informasjon om planene for Marienlyst og nytt hovedkontor for NRK.