Her skal NRKs nye hovedkontor ligge

Vi flytter til Normannsløkka på Ensjø

Her, sentralt plassert i bydel Gamle Oslo, skal NRK bygge nytt hovedkontor. I luftlinje er det omtrent like langt fra vår nye adresse til Jernbanetorget, som det er fra Jernbanetorget til Slottet.

Den drøyt 14 mål store tomta ligger på en høyde, kjent som Normannsløkka, bak Kampen park.

I dag består området av adressene Ensjøveien 3, 5 og 7.  Med nytt bygg er det også planer om å bygge en ny bro over jernbanelinjen til Kampen park.

Fra høyden vil vi kunne se utover store deler av byen. Og store deler av byen vil kunne se oss.

VEIEN DIT
Den nye reiseveien

Kollektivdekningen i området er svært god med transportårer i alle retninger. På Ensjø T stopper fire av T-banens linjer – alle fem stopper på Tøyen T. I tillegg kjører både 20- og 60-bussen forbi. Med T-banen fra Ensjø T er du på Jernbanetorget på fem minutter.

Ensjø er knyttet til sykkelveinettet og nås fra alle kanter av byen. Med vanlig sykkel tråkker du ned til sentrum på rundt ti minutter. Til Majorstuen på cirka 20.

Og enda litt raskere med El-sykkel ...

Gjøvikbanens lokaltog har stoppested på Tøyen stasjon, bare 6 minutter unna. Med T-banen tar du deg enkelt og raskt ned til Oslo S som har forbindelser til hele jernbanenettet.

Tomten ligger en 10-15 minutters kjøretur fra mange viktige samfunnsinstitusjoner i sentrum og indre by. Vi kommer oss enkelt og raskt ut og gjester kommer seg enkelt og raskt inn.

Det er også mange hyggelige områder og sentrale knutepunkt som kan nås til fots fra tomten. Går du et kvarter mot vest, er du på Grünerløkka. Går du en halvtime mot sør, er du på Sørenga.

MELLOM TRE STEDER
Det nye nabolaget

Ensjø

 1. Ny bro er planlagt fra tomten
 2. Ensjø T-banestasjon
 3. Ensjø torg med vannspeil og butikker
 4. Parkdrag med lekeplasser og sykkelvei
 5. Pipa til gamle J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik
Lekeplass

Fra «bilby til boligby». Ensjø er i ferd med å forvandles fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et urbant knutepunkt. Det er planlagt inntil 7000 nye boliger i området og 15.000 innflyttere er ventet innen 2025.

(6 min å gå fra NRK)

Lekeplass

Industrihistorien på Ensjø går langt tilbake. Her lå blant andre J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fra 1968 og frem til 2008. Med nedleggelsen av fabrikken ble det slutt på tobakksproduksjon i Norge. Den høye pipa og den gule direktørboligen «Petersborg» er vernet og er i dag en del av boligområdet Tiedemannsbyen.

Fyrstikkalleen skole

Spor etter gammel industri finner vi også i Fyrstikkalleen skole (F21) som ligger like ved. Her er den gamle bygningsmassen fra Nitedal fyrstikkfabrikk gjenbrukt og integrert i den nye arkitekturen. På innsiden studeres det blant annet Medier og kommunikasjon og Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Vannspeil og T-bane

Området rundt Ensjø torg utvikles til å bli hjertet i den nye Ensjøbyen, med butikker, spisesteder, kafeer, barnehager og boliger. Hovinbekken, som nylig ble gjenåpnet og som renner gjennom store deler av Ensjø, ender opp i et vannspeil midt på torget.

(5 min å gå fra NRK)

Kampen:

 1. Kampen park
 2. Kampen kirke
 3. Kampen skole
 4. Kampen økologiske barnebondegård
Trehus

På 1800-tallet var Kampen en forstad utenfor bygrensene til det gamle Kristiania. Mye av den gamle trehusbebyggelsen er bevart og gir nabolaget et sjarmerende særpreg. Thorbjørn Egner var «kampegutt» og har sin egen plass foran Kampen kirke.

(9 min å gå fra NRK)

Folk koser seg under blomtrene trær

Hjertet av Kampen ligger ved Kampen kirke. Thorbjørn Egners plass har nylig blitt bilfri. Her finner man flere hyggelige kafeer og spisesteder, blant andre Kampen Kaffe & Bar og Farine.

(7 min å gå fra NRK)

Vannspeil

Fra toppen av Kampen park ser du rett ned på den nye tomta vår. Vannspeilet ligger oppå et gammelt vannreservoar. I den gamle damvokterboligen ved siden av holder Kampen Kunstbarnehage til. Bygget ble bygget i 1889 og var en fornem tjenestebolig til vokteren av Kampen vannbasseng.

(2 min å gå fra NRK med ny bro)

Hest

Mellom Kampen skole og Ensjø T-banestasjon, ligger det et lite rødt hus. Dette er Kampen Økologiske Barnebondegård. Gården drives av Oslo kommune i samarbeid med frivillige og har hele 70.000 små og store besøkende i året.

(6 min å gå fra NRK)

Tøyen

 1. Tøyen T-bane
 2. Tøyen torg
 3. Biblio Tøyen
 4. Naturhistorisk museum/Botanisk hage
 5. Tøyenparken
 6. Tøyenbadet
 7. Tøyen stasjon
Tøyen torg

Tøyen er et av de tettest befolkede områdene i Oslo. Her finner du impulser fra hele verden. I sentrum av nabolaget ligger Tøyen torg som kan tilby alt fra dagligvarebutikker og apotek, til spisesteder og barer. Her ligger også Tøyen T-banestasjon hvor alle T-banens linjer stopper.

(7 min å gå fra NRK)

Biblio Tøyen

På Tøyen torg finner du også Biblio Tøyen et bibliotek med adgang kun for barn mellom 10 og 15 år. Her arrangerers jevnlig til kodeklubb, forfattermøter, filmvisning, matlaging og ulike workshops. Kanskje Super får komme på besøk?

(7 min å gå fra NRK)

Øyafestivalen

Tøyenparken er en av de største og mest populære grøntområdene i Oslo. Parken strekker seg langs hele høydedraget på Tøyen og har flott utsikt mot sentrum og fjorden. Hver sommer fyller Øyafestivalen det naturlige amfiet med glade festivalgjengere.

(5 min å gå fra NRK)

Når det nye Tøyenbadet står klart i 2023 blir det byens største badeanlegg for både idrett og publikum. Badet vil ha både innendørs- og utendørsbasseng. I tillegg planlegges det for en ny flerbrukshall for innendørs ballidrett.

(8 min å gå fra NRK)

SPENNENDE SYNERGIER
NRK og nærmiljøet

Gamle Oslo er i utvikling, og er den bydelen som er forventet å øke mest i folketall de nærmeste ti årene. Noen av de største byutviklingsprosjektene i byen finner sted her.

NRK vil tilføre en ny «puls» til bydelen med over 2000 arbeidsplasser, nyhets- og innholdsproduksjon, debatter, kultur, underholdning og aktivitet døgnet rundt.

Med nytt hovedkontor i Gamle Oslo kommer NRK tettere på publikum og blir del av en bydel preget av stort kulturelt og sosialt mangfold.

Portrett av Thor Gjermund

— Dette blir et flott sted å jobbe, og et hyggelig sted for publikum og samarbeidspartnere å komme til. Det er nærhet til kollektivknutepunkt og ligger i en mangfoldig og spennende bydel. Samtidig vil NRK bli et positivt tilskudd til området med arbeidsplasser, nyhetsproduksjon, kultur og underholdning hele året.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef

Abid Raja

— NRK er en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner. Nå og i årene som kommer er utfordringen å treffe norske seere, lyttere og lesere som kan velge hva de vil, når de vil, fra et globalt innholdsmarked. For å lykkes må NRK ha gode vilkår for utvikling og innovasjon.

Et moderne hovedkontor på Ensjø øst i Oslo vil bli et viktig bidrag til dette.

Abid Q. Raja, Kultur- og likestillingsminister (V)

FLYTTEPROSESSEN
Hva skjer nå?

Med kjøp av tomt har vi nådd en viktig milepæl, men det vil gå flere år før et ferdig hovedkontor står klart for innflytting i Ensjøveien.

Aller først må tomten reguleres, slik at det blir mulig å bygge et hovedkontor som er tilpasset NRKs behov. Dette regner vi med vil ta to-tre år. Samtidig vil vi jobbe med planleggingen av selve bygget.

Et detaljert rom- og funksjonsprogram blir en av de viktigste oppgavene vi skal jobbe med fremover.

I planleggingen av bygget skal vi inkludere organisasjonen. Vi må legge en plan for hvilke interne prosesser vi trenger frem mot innflytting og hvordan disse skal dele og involvere underveis.

Etter hvert vil vi knytte oss opp mot eksterne aktører som skal stå for selve byggingen. Men det vil fremdeles bli noen år til.

Når vi kan flytte inn i et nytt hovedkvarter, er det enda for tidlig å si noe om. Mye kan endres underveis.

VEIEN VIDERE
Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal NRK flytte?

Mye har endret seg siden Kringkastingshuset ble tegnet i 1935 og radio var et helt nytt medium. NRKs oppdrag som allmennkringkaster er det samme, men vi løser det på en helt annen måte i dag. Lokalene våre på Marienlyst er ikke egnet for en moderne mediebedrift. Og møter heller ikke fremtidens behov for endring og utvikling. Vi trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller dagens krav til sikkerhet og som gir de beste rammene for å utvikle organisasjonen videre.

Hvorfor kan ikke NRK bygge om eller bygge nytt på Marienlyst?

Det første NRK undersøkte var om det var mulig å bygge om eller bygge nytt på Marienlyst. Det var det ikke. Det ville blitt veldig dyrt og en stor belastning for hele organisasjonen og for innholdsproduksjonen vår. I tillegg handler det om økonomi. Vi må fristille kapital for å ha råd til å bygge nytt. Det er salget av Marienlyst som skal finansiere etableringen av et nytt hovedkontor for NRK. Vi hadde ikke hatt noen finansieringskilde for en ombygging på Marienlyst.

Hvilke kriterier har vært viktige i valg av tomt?

Beliggenhet, tomtestørrelse, naboforhold, fremdrift og egenskaper ved tomten har vært de viktigste kriteriene i arbeidet med valg av ny tomt. I tillegg har verneverdier (kultur og natur), vei/adkomst, teknisk infrastruktur og grunnforhold spilt en viktig rolle. Les hele søkedokumentet her.

Når skal NRK flytte?

Det avhenger av hvor lang tid det vil ta å planlegge og bygge det nye hovedkvarteret, og det er det for tidlig å si noe om nå. Vi håper vi kan flytte innen 2027, men dette kan endre seg. Heldigvis har vi god tid. NRK må ikke flytte fra Marienlyst før senest 2033. Så håper vi selvsagt at det blir før det.

Når står det nye bygget klart?

Det er det for tidlig å si noe om. Med kjøp av tomt har vi nådd en viktig milepæl, men det vil gå flere år før et ferdig hovedkontor står klart for innflytting. Vi går nå i gang med å få på plass en reguleringsplan, som så må bli vedtatt. Vi håper det skjer i løpet av de neste par årene. Når det er på plass, kan vi begynne prosessen med det nye bygget. Vi håper og tror vi kan være klare i løpet av 2027, men dette kan så klart endre seg.

Tekst

Marianne Skøien Krognes og Ingrid Reime

GRAFIKK OG ANIMASJONER

FOTO (uten kreditering)

NRK-bildearkiv og Ingrid Reime

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Ansvarlig redaktør

Vibeke Fürst Haugen