Valgresultat 2019

Trøndelag

Midtre Gauldal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

37,1 %
1152 stemmer
26,2 %
814 stemmer
15,6 %
486 stemmer
5,8 %
180 stemmer
5,7 %
176 stemmer
5,1 %
159 stemmer
2,3 %
72 stemmer
2,3 %
70 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 25 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Kristelig Folkeparti var veldig nær å vinne et mandat fra Høyre.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Midtre Gauldal kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Midtre Gauldal bør jobbe videre med kom­mune­sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er helt enig i at:

Midtre Gauldal bør legge til rette for snø­sku­ter­tra­seer i kommunen.

Senterpartiet er helt enig i at:

Midtre Gauldal må på sikt fjerne eien­doms­skat­ten helt.

Senterpartiet er helt enig i at:

Pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter innen omsorg og oppvekst er ikke aktuelt for Midtre Gauldal.

Senterpartiet er helt enig i at:

Midtre Gauldal bør fjerne eien­doms­skat­ten på annet enn verker og bruk.

Senterpartiet er helt enig i at:

Midtre Gauldal må verne gjen­væ­rende matjord mot utbyg­ging.

Visste du at ...

Det er  4 960 stemmeberettigede i Midtre Gauldal.
64 %har stemt
Av alle 3 133 stemmer i Midtre Gauldal var 672 forhåndsstemmer, altså
21 %forhåndsstemmer
Av alle 3 133 stemmer i Midtre Gauldal var
24blanke stemmer
I Midtre Gauldal stilte
8lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Midtre Gauldal
Fylkestingsvalg