2019 VÁLGABOHTOSAT

Trööndelage

Midtre Gauldal
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

37,1 %
1152 jienat
26,2 %
814 jienat
15,6 %
486 jienat
5,8 %
180 jienat
5,7 %
176 jienat
5,1 %
159 jienat
2,3 %
72 jienat
2,3 %
70 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 25 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Risttalaš Álbmotbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Olgešbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Guovddášbellodat, das leat eanemus jienat ja ovdána eanemusat dán gielddas. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Midtre Gauldal bør jobbe videre med kom­mune­sam­men­slå­ing.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Midtre Gauldal bør legge til rette for snø­sku­ter­tra­seer i kommunen.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Midtre Gauldal må på sikt fjerne eien­doms­skat­ten helt.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter innen omsorg og oppvekst er ikke aktuelt for Midtre Gauldal.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Midtre Gauldal bør fjerne eien­doms­skat­ten på annet enn verker og bruk.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Midtre Gauldal må verne gjen­væ­rende matjord mot utbyg­ging.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  4 960 jienastanvuoigatvuođalačča.
64 %leat jienastan
Buot  3 133 jienas ledje 672 ovdagihti jiena, namalassii
21 %ovdagihtii jiena
Buot 3 133 jienas dáppe ledje
24guoros jiena
dáppe ledje
8 listta válggas

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Midtre Gauldal
Fylkkadikkeválggat