Valresultat 2019

Bygdelista for Midtre Gauldal
Kommuneval

Denne lista finst berre iMidtre Gauldal

Partioppslutning

15,6 %
486 røyster
37,1 %
1152 røyster
26,2 %
814 røyster
5,8 %
180 røyster
5,7 %
176 røyster
5,1 %
159 røyster
2,3 %
72 røyster
2,3 %
70 røyster

Kva meiner Bygdelista for Midtre Gauldal?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bygdelista for Midtre Gauldal er heilt einig i at:

Midtre Gauldal bør legge til rette for snø­sku­ter­tra­seer i kommunen.

Bygdelista for Midtre Gauldal er heilt einig i at:

Pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter innen omsorg og oppvekst er ikke aktuelt for Midtre Gauldal.

Bygdelista for Midtre Gauldal er heilt einig i at:

Midtre Gauldal bør fjerne eien­doms­skat­ten på annet enn verker og bruk.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti