Valresultat 2019

Trøndelag

Namsos
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Namdalseid, Namsos og Fosnes blir slegne saman og blir til Namsos 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

43,1 %
3213 røyster
25,3 %
1888 røyster
9,2 %
684 røyster
6,9 %
518 røyster
4,1 %
306 røyster
3,3 %
249 røyster
3,2 %
242 røyster
2,5 %
187 røyster
2,3 %
169 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 41 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Namsos kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Nam­sos­ba­nen bør legges ned for å frigjøre areal til industri og fri­tids­for­mål.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sam­funns­hu­set bør bestå, og bygges om til nytt rådhus.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Nye Namsos kommune.

Visste du at ...

Det er  12 049 røysteføre i Namsos.
63 %har røysta
Av alle 7 487 røyster i Namsos var 3 371 røyster, altså
45 %førehandsrøyster
Av alle 7 487 røyster i Namsos var
31blanke røyster
I Namsos stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Namsos
Fylkestingsval