Valresultat 2019

Trøndelag

Høylandet
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

61,7 %
433 røyster
38,3 %
269 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Høylandet kommune. Arbeidarpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Høy­lan­det bør ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Høy­lan­det bør slå seg sammen med de andre kom­mu­nene i Indre Namdal.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Høy­lan­det må legge til rette for bedre vei­for­bin­delse.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Høy­lan­det bør slå seg sammen med de andre kom­mu­nene i Indre Namdal.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Det må legges til rette for utbyg­ging av vind­kraft i Høy­lan­det kommune.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Høy­lan­det må legge til rette for bedre vei­for­bin­delse.

Visste du at ...

Det er  965 røysteføre i Høylandet.
74 %har røysta
Av alle 714 røyster i Høylandet var 186 røyster, altså
26 %førehandsrøyster
Av alle 714 røyster i Høylandet var
12blanke røyster
I Høylandet stilte
2lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Høylandet
Fylkestingsval