Valresultat 2019

Trøndelag

Osen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,7 %
253 røyster
22,1 %
108 røyster
16,8 %
82 røyster
9,4 %
46 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 15 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Venstre/ Kristelig Folkeparti.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Osen kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Osen bør prio­ri­tere nærings­livs­etab­le­rin­ger mer, selv om det kan gå utover andre oppgaver.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Osen kommune bør fjerne eien­doms­skat­ten.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eldre­om­sor­gen i Osen må skjermes for kutt i framtida.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Osen bør bruke inn­tek­ter fra vind­kraft til bære­kraf­tignærings­ut­vik­ling.

Visste du at ...

Det er  792 røysteføre i Osen.
65 %har røysta
Av alle 505 røyster i Osen var 205 røyster, altså
41 %førehandsrøyster
Av alle 505 røyster i Osen var
16blanke røyster
I Osen stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Osen
Fylkestingsval