Valresultat 2019

Rogaland

Haugesund
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,0 %
5382 røyster
27,8 %
4828 røyster
12,6 %
2182 røyster
5,3 %
922 røyster
5,1 %
884 røyster
5,1 %
876 røyster
3,6 %
626 røyster
3,3 %
576 røyster
3,0 %
515 røyster
2,0 %
353 røyster
0,7 %
114 røyster
0,5 %
83 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 49 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Miljøpartiet Dei Grøne.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Haugesund kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Hauge­sund bør jobbe for å få Røkkessky­skra­par Store Blå til kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Hauge­sund må seie ja til bom­penge­pakke for Hauga­lan­det.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Hauge­sund bør legge til rette for besøk av fleire cruise­skip.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Hauge­sund må melde seg ut av Rogaland fylke, og inn i Vestland fylke.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Hauge­sund må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Høgre er heilt einig i at:

Hauge­sund bør jobbe for å få Røkkessky­skra­par Store Blå til kommunen.

Høgre er heilt einig i at:

Hauge­sund bør legge til rette for besøk av fleire cruise­skip.

Høgre er heilt ueinig i at:

Hauge­sund må melde seg ut av Rogaland fylke, og inn i Vestland fylke.

Høgre er heilt einig i at:

Hauge­sund må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Visste du at ...

Det er  29 520 røysteføre i Haugesund.
60 %har røysta
Av alle 17 496 røyster i Haugesund var 7 113 røyster, altså
41 %førehandsrøyster
Av alle 17 496 røyster i Haugesund var
155blanke røyster
I Haugesund stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Haugesund
Fylkestingsval