Valresultat 2019

Kvinesdal

Austerdalen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,1 %
83 røyster
22,8 %
46 røyster
16,8 %
34 røyster
14,9 %
30 røyster
4,5 %
9 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  510 røysteføre i Austerdalen.
61 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Austerdalen
Fylkestingsval