Valresultat 2019

Kvinesdal

Kvinlog
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,1 %
84 røyster
32,8 %
64 røyster
13,8 %
27 røyster
7,7 %
15 røyster
1,5 %
3 røyster
1,0 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  415 røysteføre i Kvinlog.
78 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Kvinlog
Fylkestingsval