Valresultat 2019

Kvinesdal

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,1 %
291 røyster
22,4 %
241 røyster
18,6 %
200 røyster
16,7 %
179 røyster
13,1 %
141 røyster
2,0 %
22 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval