Valresultat 2019

Kvinesdal

Øye
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,8 %
53 røyster
21,2 %
39 røyster
20,7 %
38 røyster
20,1 %
37 røyster
8,7 %
16 røyster
0,5 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  393 røysteføre i Øye.
72 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Øye
Fylkestingsval