Valgresultat 2019

Vestfold og Telemark

Kragerø
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

24,5 %
1348 stemmer
19,8 %
1087 stemmer
14,9 %
818 stemmer
12,5 %
686 stemmer
10,7 %
586 stemmer
7,4 %
406 stemmer
5,0 %
275 stemmer
2,7 %
148 stemmer
2,6 %
142 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 35 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Miljøpartiet De Grønne.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Kragerø kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

I vår kommune bør butikker som ønsker det, få holde åpent på søndager.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kragerø kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i vår kommune.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kragerø bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig i Kragerø for å hindre at mange hus blir brukt som hytter.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det skal ikke gis til­la­telse til lakse­opp­drett noe sted i sjøen i Kragerø.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kragerø kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kragerø bør slås sammen med en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Handelen bør kon­sen­tre­res til Kragerø sentrum, si nei til vare­sentre langs E-18.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Visste du at ...

Det er  8 526 stemmeberettigede i Kragerø.
65 %har stemt
Av alle 5 537 stemmer i Kragerø var 1 878 forhåndsstemmer, altså
34 %forhåndsstemmer
Av alle 5 537 stemmer i Kragerø var
41blanke stemmer
I Kragerø stilte
9lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Kragerø
Fylkestingsvalg