Valgresultat 2019

Viken

Frogn
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

34,9 %
3058 stemmer
16,7 %
1466 stemmer
9,5 %
835 stemmer
7,8 %
684 stemmer
6,9 %
608 stemmer
6,5 %
574 stemmer
6,5 %
568 stemmer
4,4 %
386 stemmer
4,2 %
364 stemmer
2,6 %
228 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 31 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Venstre.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Frogn kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt enig i at:

Befolk­nings­veks­ten i Frogn er for lav.

Høyre er helt uenig i at:

Eien­doms­skattboliger i Frogn kan bli nød­ven­dig i Frogn for å finan­siere velferd.

Høyre er helt enig i at:

Det er fint om eldre kan velge mellom privat og kommunal hjemme­syke­pleie.

Høyre er helt uenig i at:

Den 200 år gamle tre­hus­be­byg­gel­sen i gamle Drøbak bør fredes.

Senterpartiet er helt enig i at:

Befolk­nings­veks­ten i Frogn er for lav.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Frogn bør si nei til å ta imot flykt­nin­ger.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det er fint om eldre kan velge mellom privat og kommunal hjemme­syke­pleie.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Den 200 år gamle tre­hus­be­byg­gel­sen i gamle Drøbak bør fredes.

Visste du at ...

Det er  12 651 stemmeberettigede i Frogn.
70 %har stemt
Av alle 8 828 stemmer i Frogn var 2 672 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 8 828 stemmer i Frogn var
57blanke stemmer
I Frogn stilte
10lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Frogn
Fylkestingsvalg