Valresultat 2019

Viken

Aremark
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,9 %
433 røyster
21,6 %
180 røyster
17,1 %
143 røyster
9,4 %
78 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Aremark kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det er riktig å selge kom­mu­nale boliger selv om det skaper bekym­ring blant de eldre beboerne.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Aremark bør slå seg sammen med Halden.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Aremark skal ha sykehjem i egen kommune.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det må jobbes for å få lens­man­nen tilbake til Aremark.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Ung­doms­klub­ben må flytte til Myrland.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Aremark må få tilbake skole­tann­le­gen.

Visste du at ...

Det er  1 114 røysteføre i Aremark.
77 %har røysta
Av alle 846 røyster i Aremark var 144 røyster, altså
17 %førehandsrøyster
Av alle 846 røyster i Aremark var
12blanke røyster
I Aremark stilte
4lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Aremark
Fylkestingsval