Valresultat 2019

Vindafjord

Vågen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

33,6 %
101 røyster
17,6 %
53 røyster
15,3 %
46 røyster
13,6 %
41 røyster
8,3 %
25 røyster
5,0 %
15 røyster
4,0 %
12 røyster
1,7 %
5 røyster
1,0 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  677 røysteføre i Vågen.
63 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Vågen
Fylkestingsval