Valresultat 2019

Vindafjord

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

27,4 %
270 røyster
18,1 %
179 røyster
14,8 %
146 røyster
12,7 %
125 røyster
10,7 %
106 røyster
6,5 %
64 røyster
6,0 %
59 røyster
2,8 %
28 røyster
1,0 %
10 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval