Valresultat 2019

Vindafjord

Bjoa
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

64,6 %
113 røyster
8,0 %
14 røyster
7,4 %
13 røyster
4,6 %
8 røyster
3,4 %
6 røyster
3,4 %
6 røyster
3,4 %
6 røyster
2,9 %
5 røyster
2,3 %
4 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  348 røysteføre i Bjoa.
66 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Bjoa
Fylkestingsval