Valresultat 2019

Vindafjord

Vikedal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

62,6 %
218 røyster
14,7 %
51 røyster
5,2 %
18 røyster
4,6 %
16 røyster
4,0 %
14 røyster
3,2 %
11 røyster
3,2 %
11 røyster
2,6 %
9 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  633 røysteføre i Vikedal.
70 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Vikedal
Fylkestingsval