Valresultat 2019

Vindafjord

Sandeid
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

41,8 %
175 røyster
22,4 %
94 røyster
14,3 %
60 røyster
5,3 %
22 røyster
5,0 %
21 røyster
4,8 %
20 røyster
3,8 %
16 røyster
2,1 %
9 røyster
0,5 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  833 røysteføre i Sandeid.
62 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Sandeid
Fylkestingsval