Valresultat 2019

Vindafjord

Ølen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,8 %
106 røyster
19,4 %
104 røyster
19,4 %
104 røyster
17,9 %
96 røyster
9,0 %
48 røyster
8,4 %
45 røyster
3,6 %
19 røyster
1,9 %
10 røyster
0,6 %
3 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 373 røysteføre i Ølen.
57 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Ølen
Fylkestingsval