Valresultat 2019

Vindafjord

Skjold
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,4 %
203 røyster
28,9 %
181 røyster
15,2 %
95 røyster
8,1 %
51 røyster
5,9 %
37 røyster
5,1 %
32 røyster
2,1 %
13 røyster
1,4 %
9 røyster
1,0 %
6 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 179 røysteføre i Skjold.
68 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Skjold
Fylkestingsval