Valgresultat 2019

Rogaland

Stavanger
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Ny kommune

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger slås sammen og blir til Stavanger 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Årets valgresultat er sammenlignet med de samlede resultatene for Finnøy, Rennesøy og Stavanger ved forrige valg.

Partioppslutning

25,4 %
18190 stemmer
23,1 %
16504 stemmer
9,2 %
6612 stemmer
8,9 %
6345 stemmer
6,5 %
4643 stemmer
5,5 %
3922 stemmer
4,8 %
3426 stemmer
4,8 %
3402 stemmer
4,7 %
3341 stemmer
4,4 %
3161 stemmer
1,7 %
1223 stemmer
0,9 %
611 stemmer
0,2 %
172 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 67 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Miljøpartiet De Grønne var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Stavanger kommune. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Stav­an­ger bør fjerne pigg­dekk­av­gifta.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bom­sta­sjo­nen på Bybrua bør snus, slik at øybua­rane betaler når dei skal tilbake frå sentrum.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Fleire sjuke­hei­mar i Stav­an­ger bør drivast av private bedrif­ter.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Stav­an­ger bør fjerne eige­doms­skat­ten for bustader.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Stav­an­ger bør fjerne pigg­dekk­av­gifta.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt uenig i at:

Nye Stav­an­ger bør arbeide for bru -og tun­nel­pro­sjek­tet Øyfast i tid­le­gare Finnøy kommune.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er helt enig i at:

Bom­sta­sjo­nen på Bybrua bør snus, slik at øybua­rane betaler når dei skal tilbake frå sentrum.

Visste du at ...

Det er  109 613 stemmeberettigede i Stavanger.
66 %har stemt
Av alle 72 063 stemmer i Stavanger var 23 066 forhåndsstemmer, altså
32 %forhåndsstemmer
Av alle 72 063 stemmer i Stavanger var
511blanke stemmer
I Stavanger stilte
13lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Stavanger
Fylkestingsvalg