Porsanger vurderer skolevedtak

Fylkesmannen i Finnmark ber kommunestyret i Porsanger vurdere om regelverket ble fulgt, da de vedtok å legge ned skolene i Billefjord og Børselv.

Billefjord skole og Knut Roger Hanssen

Billefjord skole. Innfeldt: Ordfører i Porsanger kommune, Knut Roger Hansen.

Foto: Montasje: Dan Robert Larsen / NRK

– Brev om lovlighetskontroll fikk kommunen en uke før påske, og det er derfor innkalt til ekstraordinær kommunestyremøte torsdag i neste uke, sier ordfører Knut Roger Hanssen (H).

Høyre og FrP er i flertall i kommunestyret og stemte i midten av desember for å legge ned grendeskoler i Børselv og Billefjord. Vedtaket ble av opposisjonen meldt til Fylkesmannen for lovlighetskontroll, fordi de mener vedtaket bryter gjeldende forvaltningsregler

LES OGSÅ: – Vil ikke flytte fra vennene mine

LES OGSÅ: – Ordføreren trenerer saken

LES OGSÅ: Fakkeltog mot skolenedleggelser

Forventer snarlig avgjørelse

Fakkeltog mot skolekutt, Porsanger

Kommunestyrets vedtak om å legge ned grendeskoler i Billefjord og Børselv har vekket sterke reaksjoner i de berørte lokalsamfunnene.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Da det har gått flere måneder siden vedtaket ble påklaget, har både Utdanningsforbundet i Porsanger, Arbeiderpartiet og Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) kontaktet Fylkesmannen om denne saken.

I brevet fra Fylkesmannen til Porsanger kommune, som er datert 16.03.12, vises det blant annet til at vedtaksorganet, i dette tilfellet kommunestyret, bør uten ubegrunnet opphold ta stilling til om de ønsker å opprettholde vedtaket som det er klaget på.

Brev om lovlighetskontroll

Fylkesmannen i Finnmark har sendt brev til Porsanger kommune der de minner om at klage på kommunestyrevedtak bør behandles snarest.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Dialog med Fylkesmannen

Påstander om bevisst sendrektighet fra kommunens side er tidligere blitt tilbakevist av ordfører Knut Roger Hanssen. Han påpeker nå at kommunen har hatt en god dialog med Fylkesmannen om denne saken.

– På administrativt nivå har kommunen hatt en god dialog med Fylksemannen om denne saken, og klagene vil neste uke bli behandlet på vanlig og ryddig måte i kommunestyret, sier Hanssen.

Påstand om regelbrudd

Skole i indre-billefjord

Kommunestyret i Porsanger vedtok i desember å redusere tilbudet ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter i Indre Billefjord. Flertallet går inn for å beholde kun 1 - 4 klassetrinn ved skolen.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

På det ekstraordinære kommunstyremøtet neste uke skal de folkevalgte i Porsanger behandle to klager i forbindelse med vedtaket av 14.desember 2011.

Den ene klagen går ut på at kommunestyrets vedtak ikke er gyldig fordi det ikke var samisk tolk tilgjengelig under kommunestyrets behandling av saken.

I den andre klagen må kommunestyret ta stilling til om de hadde nok informasjon i saken til å fatte et lovlig vedtak. Dersom kommunestyret i Porsanger opprettholder vedtaket av 14.desember 2011, er det Fylkesmannen som deretter skal foreta lovlighetskontroll av det nevnte kommunestyremøtet i Porsanger.