Hopp til innhold

Fakkeltog mot skolenedleggelser

I Børselv og Billefjord i Porsanger holdes det mandag fakkeltog mot kommunestyrets vedtak om å legge ned skolene i de to bygdene.

Fakkeltog for sikrere vei

Illustrasjonsbilde for fakkeltog. Menneskene på bildet har ingen tilknytning til denne saken.

Foto: Tuva Gaarder Nordlie / NRK

Parolene er «La skolene bestå!» og «Ikke en spiker - vi vil ikke ha den siste spikeren i kista for bygdene våre!».

Fakkeltogene starter om morgenen i de respektivre bygdene og avsluttes utenfor rådhuset i Lakselv senere på dagen.

Skolene i Børselv og Billefjord anses som viktige for bevaringen av kven- og samekulturen i Porsanger-regionen.

En «lurvete» saksbehandling

14. desember i fjor vedtok flertallet i kommunestyret å legge ned Børselv oppvekstsenter og å sterkt redusere tilbudene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Bare tilbudet for 1. til 4. klasse skal bestå ved skolen i Billefjord.

Det er Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) som utgjør flertallet i kommunestyret. Vedtaket om skolenedleggelse ble gjort med ti mot ni stemmer.

Vedtaket ble da meldt til Fylkesmannen i Finnmark for lovlighetskontroll. Klagerne viser blant annet til at nedleggingsvedtaket bryter gjeldende forvaltningsregler.

Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hanssen (H) og flertallet i kommunestyret har ikke fulgt forvaltningsreglene ved skolenedleggelsesvedtaket, hevder opposisjonen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I følge gjeldende regler for skolenedleggelse kreves det både konsekvensutredning og en høringsrunde blant berørte parter. I forvaltningsreglene kreves det blant annet at alle kommunene skal ha en skolebruksplan.

I høringsrunden skal kommunen innhente uttalelser fra Foreldreråd og Samarbeidsutvalg ved de skolene forskriften rører ved. Også fagforeningene til lærerne og andre ansatte har rett til å uttale seg. Lag og foreninger i nærmiljøet skal også gis mulighet til å si hva de mener.

Det er ulovleg å leggje ned ein skule - eller ta bort årskull ved ein skule - berre som del av eit budsjettvedtak

Skulenedlegging: Geldande forvaltningsreglar

– Ennå ikke oppe i kommunestyret

I inneværende skoleår er det 21 elever ved Børselv oppvekstsenter og 29 elever ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.

Billefjord anses som et viktig område sjøsamisk kultur i Porsanger. Børselv er den kvænske bastionen i kommunen.

Skole i indre-billefjord

Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter ligger i Indre Billefjord.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Selv om det har gått mer enn tre måneder siden klagen er sendt til Fylkesmannen i Finnmark, der den ennå ikke behandlet. Fylkesmannen har imidlertid sendt saken tilbake til Porsanger kommune. Det er nemlig slik at kommunestyret først skal behandle klagen før den sendes til Fylkesmannen for lovlighetskontroll.

Lovlighetskontrollen ble ikke tatt opp som egen sak da kommunestyret var samlet i februar.

Utdanningsforbundet i Porsanger skrev 18. januar i år et brev til kommunen der de på bakgrunn av lovlighetsklagen ber kommunestyret å omgjøre nedleggelsesvedtaket.

– Prosessen i forkant av 14.12.2011 har, etter vår mening, ikke vært spesielt god. Tiden fra forslagene har vært kjent til vedtakene ble fattet har vært for knapp, påpekes det blant annet i brevet.

Avlyst kommunestyremøte

Opposisjonen hadde håpet at lovlighetskontrollen ville bli tatt opp 29. mars, men dette møtet er imidlertid blitt avlyst. Dette betyr at saken først eventuelt vil bli behandlet i kommunestyremøtet 10. mai, fem måneder etter at kravet ble satt frem.

Dette har fått Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS) til å reagere. Derfor ble det 21. mars sendt et brev til Fylkesmannen i Finnmark, der de påpeker de uheldige sidene ved behandlingen av denne saken.

I praksis tek Porsanger kommune frå dei folkevalde den retten dei har etter lova, til å fremje lovlegkontroll jf. kommunelova §59.

LUFS sitt brev til Fylkesmannen i Finnmark

LUFS skriver at de i lys av disse nye opplysningene krever at Fylkesmannen i Finnmark revurderer standpunktet sitt om utsettelse iverksetting av nedleggelse av to skoler i sak «PS 93/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 for Porsanger kommune».

– Vi reknar med at Fylkesmannen handsamar dette omgåande som ei hastesak, skriver leder Brite Kandal i brevet.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK