NRK Meny
Normal

Trosser ny reinbeitekonvensjon

Svenske reineiere vil fortsette med sommerbeiter på norsk side selv om ny reinbeitekonvensjon ikke tillater det.

Vil ikke følge den nye reinbeitekonvensjonen

Reinsdyr
Foto: Ingen Grenser

Reieneiere i Saarivuoma reinbeitedistrikt vil ikke følge den nye reinbeitekonvensjonen som Norge og Sverige underskriver på onsdag.

Konvensjonen regulerer reinbeite over landegrensene.

Reineier Henrik-Johannes Blind i Saarivuoma reinbeitedistrikt sier at de vil fortsette å ha reinsdyrene på sommerbeite i Indre-Troms på grunn av gode beiteforhold.

– Den beste løsningen er at vi får lov til å bruke området, hvis vi skal kunne fortsette med reindrifta, sier Blind.

Han vet ikke om det kommer endringer og han sier de vil følge Lappekodisillen som har fungert bra hittil.

  • Les mer om Lappekodisillen her. (ekstern lenke)

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kart Altevann

Altevann.

Foto: NRK

– Følger Høyesterettsdommen

Per-Anders Nutti

Per-Anders Nutti.

Foto: Arild Moe / NRK

Leder Per-Anders Nutti i Saarivuoma reinbeitedistrikt på svensk side mener de har rettslig kjennelse på at Altevann i Nord-Troms på norsk side tilhører dem.

– Høyesterett avsa i Altevann-dommen at området tilhører oss. Høyesterettsdommen står for alltid, den kan ikke staten ta fra oss, sier Nutti.

Han sier at de skal bruke denne dommen i det videre arbeidet med å bevise at Altevann tilhører dem.

Frykter konflikter

Nils Henrik Sara

Nils Henrik Sara.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leder Nils Henrik Sara i Norske Reindriftsamers Landsforbund frykter at konfliktene mellom Norge og Sverige øker, hvis næringen ikke godtar den nye konvensjonen.

Han kan ikke garantere at alle reinbeitedistrikter i Norge godtar konvensjonen. Men han håper at reineiere på begge sider av grensen blir enige.

– Vi i reindrifta må også tenke nytt og dele reinbeitene broderlig. Reindrifta er en liten næring både i Sverige og Norge, sier Sara.