Hopp til innhold

– Norge i strid med folkeretten

Svenske samer hevder at Norge bryter folkeretten i arbeidet med ny reinbeiteavtale. De krever at den svenske regjeringenen stanser forhandlingene.

Svenske reindriftssamer nekter å forlate Norge
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Fredag vil de svenske reindriftssamene demonstrere i Stockholm.

Under demonstrasjonen vil det svenske utenriksdepartementet få overlevert et krav om at forhandlingene om ny reinbeiteavtale brytes, heter det i en pressemelding fra Saarivuoma sameby.

– Det er på tide at våre forhandlere blir kalt hjem for å vurdere situasjonen på ny. Vi må rådslå for å komme til bunns i hva vår rett til reinbeite i Norge faktisk betyr, sier den svenske sametingsrepresentanten Sara Larsson.

Nå krever reindriftssamene på svensk side at regjeringen i Stockholm stanser forhandlingene om en ny avtale om reinbeite.

 

Bestemmer alene

De svenske samene sier at Norge i 2005 bestemte seg for ensidig å lovregulere de svenske samenes rett til bruk av beiter i grenseområdene. Dette strider mot folkeretten, ettersom det ikke er i samsvar med grensetraktaten Lappekodisillen fra 1751.

Les også: Støtter svenske reineiere

Bakgrunnen for den norsk-svenske reinbeitekonflikten er at konvensjonen som tidligere regulerte reinbeite ved grensen opphørte i 2005. Norske myndigheter støtter seg til bestemmelsene som gjaldt fram til 2005, mens svenske reindriftssamer baserer seg på Lappekodicellen fra 1751, som etter deres mening gir svenske samer større beiterettigheter enn norske myndigheter tillater.

Les også: Ministere uenige om beiterettigheter

Forfølger svenskene

Viderer hevder Saarivuoma sameby i pressemeldingen at Norge de siste årene har på ulikt vis terrorisert svenske samer på sommerbeitene i Norge. Sverige har ikke reagert når den norske stat har revet reingjerder, fordrevet reinflokker og truet samiske samfunn i Sverige med bøter.

Les også: Norge og Sverige ruster seg til reinkrig

 

 

Korte nyheter

 • Ii oaččo báhčit guovžža mii sávzzaid lea goddán

  Robert Severin Pedersen lea ohcan goddon sávzzaid máŋga vahkku. Sus lea sávzadoallu Leavnnjas.

  – Lea heahti ahte ferten bere geahčat suorbmaid čađa go guovža goddá sávzzaid. Dán dili in sáva geasage, muitala son.

  Severin Pedersen muitala ahte lea gávdnan 14 goddon sávzza.

  Son lea ohccan báhčinlobi, muhto stáhtahalddašeaddji ii ahte, go ii galgga leat hoahpolaš dilli.

  Dálkkádat- ja birasdepartementa ii leat vástidan NRK:ii dán áššis.

  Loga ášši dárogillii:

 • Váldon gitta guokte olbmo vejolaš veagalváldima maŋŋá

  Ođasmahtton 13.24: Politiijat leat váldán gitta nuppi olbmo. Nu dieđihit twitteris.

  Politiijat Áltás dieđihit twitteris ahte leat váldán gitta vuolleahkásaš olbmo maŋŋá go ožžo dieđu veagalváldima birra.

  Politiijat ožžo dieđu dáhpáhusas sullii beal ovtta áigge sotnabeai ija.

  – Mii leat dál bargamin gávdnat nuppi vejolaš vearredahkki, muitalit politiijat twitteris.

 • Elle Maija videre i Stjernekamp

  Med sin unike operasang, der storparten av sangen består av mjauing, rasket Elle Maija Klefstad Bær med seg nok stemmer til å gå videre til neste runde av Stjernekamp.

  Mia Gundersen trakk det korteste strået, og får ikke fortsette i sangkonkurransen.

  Stjernekamp 2023, Elle Maija Klefstad Bær
  Foto: NRK