Hopp til innhold
Høyesterett starter behandling av Sárevuopmi-saken 4. mai digitalt

Saarivuoma sameby vant i Høyesterett

Samer i Sverige får medhold i at de har rett til å drive med reindrift i omdiskuterte områder på norsk side.

Omslagsbilde for boken «Herrene sendte oss hit» av Elin Anna Labba.

Familien til Elin Anna ble kastet ut av landet

For hundre år siden måtte familien til Elin Anna Labba forlate hjemmene sine i Norge. Det var både fint og trist å dele denne fortellingen, sier forfatteren.

Altevann konflikt

Reineier glad at svenske reineiere tapte

Reineiere på den ene siden av grensa jubler over omdiskutert dom. På den andre siden av kjølen fortviler de.

Altevatn beitekonflikt

Mener Norge setter reindriftssamer opp mot hverandre

– Jeg synes det er merkelig at den Norske staten later som om vi ikke har rett til området, sier Márjá-Liissá Partapuoli.

Hålogaland lagmannsrett Saarivuoma-saken

Svenske samer krever landområde i Norge

Svensk sameby vil ha enerett til et område i Nord-Norge som de har brukt i flere hundre år. Men det går ikke staten med på.

Rettsak reinbeitekonflikt

Svenske reineiere i strid med den norske staten

Sverige har sin tolkning av loven. Norge har en annen. Hva er det denne beitekrigen egentlig handler om?

Høyesterett

– Høyesterett kan endre reindrifta slik vi kjenner den i dag

Kan et reinbeitedistrikt bestemme hvordan hver enkelt reindriftsutøver skal redusere reinflokken – mot reineierens vilje? Nå skal dette avgjøres i Høyesterett.

Lappekodisillen

Dette 250 år gamle dokumentet kan løse en årelang strid mellom Norge og Sverige

En svensk sameby kjemper i en norsk rettssal for å få slutt på mangeårig beitekrig. Rettens avgjørelse kan få store konsekvenser.

Trakassering svensksamer ved Altevatn

250 år gammel konflikt: – Norge og Sverige må ordne opp

Ordføreren i Bardu fortviler over at kommunen hans rammes av at Norge og Sverige ikke blir enige i en flere hundre år gammel reinbeitekonflikt.