Satser på ny gulljakt på Finnmarksvidda

Svenske Arctic Minerals AB har fått rett til utvinning av gull og kobber i Kautokeino. Selskapets norske styremedlem mener dette kan gi mange hundre nye arbeidsplasser.

Nestleder i Arctic Golds styre Hanne Markussen Eek

KAUTOKEINO: Like før jul ga Direktoratet for mineralforvaltning rett til å utvinne gull og kobber i Biedjovággi i Kautokeino. Norske Hanne Markussen Eek (innfelt) er styremedlem i det svenske selskapet Arctic Minerals AB.

Foto: Fotomontasje: NRK

– Vi ser for oss mellom 100 og 150 arbeidsplasser tilknyttet gruvedriften. For resten av lokalsamfunnet kan dette ganges med tre som følge av ringvirkningene, sier styremedlem Hanne Markussen Eek til NRK.

Like før jul ga Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) selskapet utvinningsrett i Biedjovággi i Kautokeino. Gull- og kobberforekomsten er så stor at det «vil gi et positivt økonomisk bidrag», mener DMF.

– I løpet av 2019 skal vi starte dialogen med kommunen med sikte på å få i gang en konsekvensutredning. Slik kan vi få kartlagt verdiskapningen, sier Markussen Eek.

Ordfører: – Helt nytt for meg

Nyheten om at Arctic Minerals AB har fått rett til utvinning av gull og kobber er svært overraskende for Kautokeino-ordfører Johan Vasara (Ap).

– Dette er helt nytt for meg. Jeg har ikke hørt noe om at direktoratet har gitt utvinningsrett. Dette må jeg undersøke nærmere. På generelt grunnlag kan jeg si at det er svært viktig med dialog i forkant slik at man unngår usikkerhet og frykt, sier Vasara til NRK.

Johan Vasara mener det er viktig å få frem synspunktene til folket i Finnmark. Derfor ber han dem gå

OVERRASKET: Ordfører Johan Vasara forteller at det tidligere gruveområdet i Kautokeino ikke lenger er åpen for råstoffutvinning.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Flertallet i kommunestyret i Kautokeino har flere ganger sagt nei til ny gruvedrift i kommunen. Også en konsekvensutredning har politikerne gått imot .

Arctic Minerals AB har til nå hatt leterett i kommunen. Styremedlem Hanne Markussen Eek håper de kan være i gang med drift om 8-10 år.

– Jeg vil ikke si at motstanden mot gruvedrift har vært sterk. Kommunepolitikerne har vært delt i to. Dette dreier seg om de som representerer reindrifta og de som er fastboende. Så kan man spørre seg hvem som bærer samfunnet og som ivaretar språk og kultur. Vi får håpe på at flere har forstått at de er nødt til å ha næringsvirksomhet og industri utover reindrifta i kommunen, sier hun.

Arctic Minerals-representanten mener mineralene i Kautokeino er viktig for hele verden.

– I Norge utvinner vi ressurser på en bærekraftig måte. Dessuten er vi storforbrukere av mineraler gjennom sluttprodukter som mobiltelefoner, pc og elbiler. Derfor må vi i Norge være med på at produktene kan lages samtidig som vi sitter på store ressurser, sier Hanne Markussen Eek.

Selskapet ser for seg gruvedrift i en 25-30 årsperiode. Før en eventuell start må tiltaket gjennom omfattende saksbehandling som kan ta flere år.

Sametingsråd: – Helt urealistisk

Også for sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er vedtaket om retten til gull- og kobberutvinning ny.

Likevel sier hun:

– Prosjektet er helt urealistisk. Utvinning betinger avtale med grunneier. Det kan ikke gjøres noen inngrep i grunnen før selskapet har fått samtykke fra grunneieren.

Muotka sier sametingsrådet vil undersøke vedtaket i DMF umiddelbart.

I dag er Finnmarkseiendommen grunneier i det aktuelle området.

DMF presiserer i vedtaket at dette ikke betyr at Arctic Minerals AB kan foreta utvinningsarbeid før DMF har gitt særskilt tillatelse til dette.

Korte nyheter

 • Evttohit heaittihit

  Norgga oaivegávpoga Sámi mánáidgárdi, sáhttá massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame. Geahča dán ášši dás.

  Norga oaivegávpot Sámi mánáidgárdi, sáhttá šaddá dahe bahát massit sámegielat pedagogalaš beaivválaš jođiheaddji, jus Gávpotráđi direktevra, Grünerløkka gávpotoassi bušeahtta 2022 dohkkehuvvo. Váhnemat dáhttut dál jierpmálaš meannudeame dan áššis.
 • Eai áiggošii giddet Oslo

  Oslos leat maŋemus jándora leamaš badjel 831 koronanjoammuma. Ja dat lea ođđa olahus. Dál lohka Oslo gávpotráđejođiheaddji Raymond Johansen ahte sii eai áiggošii giddet gávpoga, muhto atnet čalmmis mo dillii ovdána. – Lea olu maid eat dieđe omikron-virusa birra, ja eat dieđe movt dat leavvá ja doaibmago boahkku dasa, lohka son. Sii leat ovdalaččas ávžžuhan buohkaid geavahit njálbmesuoji go vánddardit dakkár báikkiin gos ii leat vejolaš gaska doallat. Árabut otne de bohte ođđa nationála korona ávžžuhusat.

 • Thor Martin bisseha buot biillaid

  Norgga boles bisseha dál buot biillaid, mat bohtet Suomas, go ođđa ráddjehusat gáibidit riikaboahtinalmmuhusa, dieđiha Yle Sápmi. Norga lea mannan vahkus fas čavgen rádjerasttildannjuolggadusaid. Riikaboahtinalmmuhus registeren lea bákkolaš ja dan galgá dahkat golbma jándora ovdal go áigu rasttildit rájá Suomas Norgii. Dan lassin gáibiduvvo juogo negatiivvalaš koronateastaboađus dahje koronapássa. Dárkkisteamit bohte fápmui mannan bearjadaga. Biillat bissehuvvojit dál viššalit. – Mii Norgga politiijas leat dál ožžon dieđu, ahte mii galgat dál kontrolleret biillaid, mat bohtet Suomas Norgii, ja juohke biila kontrollerejuvvo dan dihte go mii galgat oaidnit, ahte buohkat leat čađahan dan registerema, muitala boles Thor Martin Balto.

   Thor Martin Balto
  Foto: Sara Kelemeny / Yle / Yle