Hopp til innhold
Per Thomas Kuhmunen

Stein mot rein

Styrelederen i mineralselskapet sender e-post til kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner i januar i år. Målet er å få disse til å støtte selskapet hans i en betent strid om en skråning i Nordland.

Bidjovagge Gruber A/S

– I Biedjovággi finnes mange av de metallene som trengs

Kommunestyret og reindrifta har flere ganger sagt nei til gruvedrift, nå håper Arctic Minerals at verdens behov for batterimetaller, vil få de til å endre mening.

Nils Mathisen Utsi

Nils har kjempet mot gruva Nussir siden starten: – Vårt land er ikke til salgs

Staten har for lengst sagt ja. Og Europa skriker etter mineraler som finnes i norsk natur. Likevel er gruva Nussir ikke i drift etter 18 år.

Ny gruvedrift i Pajala

Lunken interesse for gruvedrift i Finnmark

Det er stor interesse for Finnmarks mineraler. Men det er også stor gruvemotstand blant politikere.

Ny gruvedrift i Pajala

Vuosteháhku ruvkkiide Finnmárkkus

Politihkkárat Sis–Finnmárkkus eai fuola ruvkii. Porsáŋggus eambbo mielas. 

Det nye funnet ligger i nærheten av jerngruva der Kiruna allerede driver utvinning. Selskapet venter å kunne begynne utvinning om ti-femten år.

– De har ikke lett etter disse mineralene for å bidra til en bedre planet

Politiker mener at det man kaller grønn omstilling i virkeligheten er eksploatering, som de store bedriftene tjener gode penger på.

Per John Anti

– Frykter at bomber, gull og monstermaster presser oss bort

Per John Anti er ikke sikker på om alle kan fortsette med reindrift. Nå skal det letes etter gull, kobber og platina midt i et livsviktig område for Antis familie i Porsanger.

Nussir-aksjonister 1. oktober 2021

Ny minerallov gjør det lettere for samene å stoppe ny gruvedrift

Minerallovutvalget overleverte i dag sin utredning «Ny minerallov» til næringsministeren.

Elin Kristina Oskal

Ja til gruvedrift kan bety døden for Elin Kristinas rein

Elin Kristina Oskal (24) frykter at staten vil la Elkem rasere beiteområdene deres med en gruve på Nasafjell i Nordland.