Skuffet over Kautokeino kommune

Styreleder i mineralnæringas bransjeforening Norsk Bergindustri, Hanne Markussen Eek, er svært skuffet over Kautokeino kommunes avgjørelse om ikke å gå videre med Arctic Golds planprogram. Det skriver de i en pressemelding.

Kommunestyremøte Kautokeino

Kommunestyret i Kautokeino kommune sa denne uke nei til planprogram og konsekvensutredning av en evetuell drift i Biedjovaggi.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Til tross for at den nye regjeringen har utpekt mineralnæringen som et viktig satsningsområde i årene fremover, ser vi hvordan lokale krefter kveler næringsutviklingen i distriktene, sier Eek.


Tidligere i år kom regjeringens mineralstrategi, det der slås fast ar regjeringen forventer at det skal legges til rette fot mineralutvinning i kommunale arealplaner. Likevel bestemte Kautokeino kommune seg for ikke en gang å la det svenske selskapet Arctic Gold gjennomføre en konsekvensanalyse som ledd i planprosessen frem mot en eventuell drift.

– Det er bred politisk enighet sentralt om å satse på mineralnæringen. To regjeringer har snakket om styrket forutsigbarhet og satsing på mineralindustrien, men likevel ser vi at forutsigbarhet kun er et tomt ord i denne sammenheng. Ikke engang å få gjennomføre en vanlig planprosess som skal lede frem til en lokalpolitisk avgjørelse er svært spesielt, sier Eek.

Frykter det vil svekke Norge


Bransjeorganisasjonen frykter avgjørelsen vil svekke Norge som bergverksnasjon.

– Mineralnæringen er avhengig av utenlandske investorer, men også av politisk forutsigbarhet. Det blir vanskelig å lokke dem til å bruke penger i Norge når vi ser hvordan det satses i våre naboland. Der ser vi letevirksomhet og en annen profesjonalitet i industriutviklingen enn her. Prosesser som den vi har sett i Kautokeino er en effektiv måte å holde utenlandsk kapital på avstand, sier Eek.

Det er uvisst om Arctic Gold vil fortsette arbeidet for å starte mineralutvinning i Finnmark.

– Om Arctic Gold kaster inn håndkledet nå, er det ingen som klandrer dem for det. De har virkelig kjempet for å få gjennomføre en plansak i Finnmark, men det synes helt umulig. Samtidig er det synd for lokalsamfunnet, som blir frarøvet muligheten til å fatte en endelig avgjørelse på skikkelig grunnlag. Dette er en trist dag for en naturressursnasjon som Norge, avslutter Eek.