– Lokaldemokratiets vedtak er endelig

Regjeringen kommer ikke til å overprøve Kautokeino kommunestyrets vedtak om at de ikke vil ha konsekvensutredet en eventuell gruvedrift i Biedjovággi.

Borer i Biedjovággi
Foto: Liv Inger Somby/NRK

Anders S. Buljo

Anders S. Buljo

Foto: Roger Manndal / NRK

Noen av representantene i Kautokeino kommunestyre frykter at regjeringen kommer til å overkjøre deres vedtak om gruvedrift i Biedjovaggi.

Anders Samuelsen Buljo, som er representant for flyttsamelista, er ikke en av dem. Han frykter ikke at regjeringen kommer til å overkjøre lokaldemokratiets vedtak og er sikker på at vedtaket består.

– Personlig er jeg ikke redd for det, for det skal mye til for å overkjøre kommunestyret i denne saken.

Respekterer beslutningen

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg

Foto: Martine Røiseland

Statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og handelsdepartementet er bestemt på at lokaldemokratiets vedtak er endelig.

– Jeg respekterer Kautokeino kommunestyrets beslutning. Denne regjeringen er opptatt av lokalt selvstyre og vi respekterer beslutningene som fattes av kommunestyrene rundt omkring. Jeg tror ikke det er aktuelt med noen statlig overprøving av kommunestyrets vedtak.

– Synd at det ble et slikt vedtak

Lae Solberg hadde likvel håpet at man kunne gjennomført en konsekvensutredning for å se hva konsekvensene var, og han synes at det er synd at det ble et slikt vedtak av kommunestyret.

– Det ligger store verdier i fjellene våre og de verdiene kan gi grunnlag for mange arbeidsplasser og stor verdiskapning i distrikts-Norge. Mineralnæringen er jo også et satsingsområde for regjeringen og vi ønsker å styrke kartleggingen av mineralforekomster i landet.

Hør saken: