– Lokaldemokratiets vedtak er endelig

Regjeringen kommer ikke til å overprøve Kautokeino kommunestyrets vedtak om at de ikke vil ha konsekvensutredet en eventuell gruvedrift i Biedjovággi.

Borer i Biedjovággi
Foto: Liv Inger Somby/NRK

Anders S. Buljo

Anders S. Buljo

Foto: Roger Manndal / NRK

Noen av representantene i Kautokeino kommunestyre frykter at regjeringen kommer til å overkjøre deres vedtak om gruvedrift i Biedjovaggi.

Anders Samuelsen Buljo, som er representant for flyttsamelista, er ikke en av dem. Han frykter ikke at regjeringen kommer til å overkjøre lokaldemokratiets vedtak og er sikker på at vedtaket består.

– Personlig er jeg ikke redd for det, for det skal mye til for å overkjøre kommunestyret i denne saken.

Respekterer beslutningen

Eirik Lae Solberg

Eirik Lae Solberg

Foto: Martine Røiseland

Statssekretær Eirik Lae Solberg i Nærings- og handelsdepartementet er bestemt på at lokaldemokratiets vedtak er endelig.

– Jeg respekterer Kautokeino kommunestyrets beslutning. Denne regjeringen er opptatt av lokalt selvstyre og vi respekterer beslutningene som fattes av kommunestyrene rundt omkring. Jeg tror ikke det er aktuelt med noen statlig overprøving av kommunestyrets vedtak.

– Synd at det ble et slikt vedtak

Lae Solberg hadde likvel håpet at man kunne gjennomført en konsekvensutredning for å se hva konsekvensene var, og han synes at det er synd at det ble et slikt vedtak av kommunestyret.

– Det ligger store verdier i fjellene våre og de verdiene kan gi grunnlag for mange arbeidsplasser og stor verdiskapning i distrikts-Norge. Mineralnæringen er jo også et satsingsområde for regjeringen og vi ønsker å styrke kartleggingen av mineralforekomster i landet.

Hør saken:

Korte nyheter

 • Searvá prinseassa ávvudeapmái

  Sámedikke dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen ovddasta sámedikki lihkusávaldatdeputašuvnnas Šloahtas bearjadaga. Lea Gonagas Allavuođa Prinseassa Ingrid Alexandra 18 jagi beaivvi oktavuođas dát doalut. Gonagaslaš hoavva dat lea bovden almmolaš Norgga ovddasteddjiid lihkusávaldatdeputašuvdnii Šlohttii, masa Sottinen de searvá. Nu čállá Sámediggi.

  Prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff
 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump