Sametingspresidenten gir Tysfjord kommune en ny sjanse

Sametinget har ikke vært fornøyd med Tysfjord kommunes håndtering av tospråklighetsmidler. Men partene er nå blitt enige. – Vi begynner med blanke ark, sier sametingspresidenten.

Ordfører i Tysfjord og sametingspresident

Sametinget har tidligere gitt signaler om at tospråklighetsmidler som ikke brukes skal tilbakeføres. Her er ordfører Tor Asgeir Johansen og sametingspresident Aili Keskitalo avbildet.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo er på rundreise for å besøke alle kommunene som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Sametingspresident Aili Keskitalo

– Vi er glad for at vi er kommet så langt, at vi kan begynne på null, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Johnny Andersen / NRK

I den forbindelsen var hun i går i møte med politikere og ansatte i administrasjonen ved Tysfjord kommune, blant annet for å snakke om forvaltningen av tospråklighetsmidler.

– Det er slik at Tysfjord kommune har hatt vanskeligheter tidligere. De har ikke klart å forvalte de ressursene som er blitt satt av til samisk språk. Jeg har et ønske om at det nå skal gå bedre, sier sametingspresidenten.

Sametingspresident besøker Tysfjord ASVO

Sametingspresidenten tok seg tid til å besøke skole, eldrehjem og bedrifter. Her på besøk hos Tysfjord ASVO.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Midler ble brukt på feil måte

I henhold til kommunens rapport om tospråklighetstilskudd var det pr 1. januar 2013 1,5 millioner kroner som ikke ble brukt. Penge ble satt på fond.

– Vi godtar ikke at kommunen setter pengene i fond. Da må Sametinget få tilbake de ressursene som ikke blir brukt. Kommunen må etterstrebe å bruke midlene slik det er planlagt, sier sametingspresidenten.

Møtet mellom sametinget og Tysfjord kommune

Sametingspresidenten i møte med representanter fra Tysfjord kommune.

Foto: Johnny Andersen / NRK

Et av tiltakene fra kommunens side var å ansatte en språkkonsulent i august i fjor. På møtet ble kommunens representanter og sametingspresidenten enige om å begynne med blanke ark.

– Tysfjord kommune har nå en språkarbeider, og de jobber med å forbedre situasjonen. Så jeg håper at Tysfjord kommune fra nå av forvalter tospråklighetsmidlene på riktig måte, sier sametingspresidenten.

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, er lettet for at situasjonen nå ser lysere ut.

Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen sier at tospråklighetsmidler ikke skal settes på fond.

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi har god dialog med Sametinget. Vi nuller ut fond, vi begynner med blanke ark og nå kjører vi målrettet fremover.

Ny tillit

Sametingspresidenten har tillit til at kommunen fra nå av forvalter midlene slik de er ment, og ikke settes på fond, og at kommunen skjerper seg med sen innrapportering.

– Jeg forstår det sånn, i følge de opplysningene vi har fått, at det er historie nå, sa sametingspresidenten under møtet.

– Det blir ikke satt på fond herifra og videre, poengterer ordføreren.

Tysfjord kommune er den eneste lulesamiske kommunen under forvaltningsområdet for samisk språk, og har vært det i 10 år.

Vil løfte språket

Formålet med tospråklighetsmidler er nettopp at kommunene skal legge forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk.

Vil avvikle samiske språktilbud

Drag skole

Drag skole.

Foto: Johnny Andersen / NRK

– Jeg vil løfte arbeidet som gjøres med lulesamisk språk. De aller fleste lulesamer på norsk side er akkurat her i Tysfjord-området. Jeg tror det er mulig å løfte språket om vi arbeider med det, sier sametingspresidenten.

– Vi konsentrerer oss veldig hardt om språket. Vi bidrar inn til barnehage. Vi bidrar inn til Drag skole. Vi har poengtert år etter år, at det er utrolig viktig med giellatjiehppe. Vi er nødt til å ha en ekstra ressurs inn for å hjelpe de i ung alder, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.