Språkforkjemper: – Min samiske kommune blir norsk

Dagens Tysfjord kommune skal deles når kommunen slås sammen med andre. Men kun den ene delen får beholde samiske språkmidler. – Blodig urettferdig, sier språkforkjemper.

Nils O. Nilsen utenfor Árran

MISTER SPRÅKRETTIGHETER: Samisk språkforkjemper Nils O. Nilsen nekter å godta en ordning som fratar ham samiske språkrettigheter.

Foto: Sander Andersen / NRK

Myndighetene har allerede bestemt hvor grensa skal gå når Tysfjord kommune deles ved årsskiftet.

Den ene delen skal slås sammen med Hamarøy i sør, mens den andre delen slås sammen med Narvik og Ballangen i nord.

Grensen kan sørge for at tospråklighetsmidlene havner kun i den delen som slås sammen med Hamarøy. Det er signaler som kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samisk språkforkjemper Nils O. Nilsen er både skuffet og fortvilet. Han bor i Kjøpsvik, i den delen av kommunen som havner utenfor språkforvaltningsområdet.

– Det er svært skuffende dersom vi ikke greier å få det til i nye Narvik kommune. Prøv i alle fall på en eller annen måte å opprettholde tilbudet vi har i dag, ber han innstendig om.

Frykter det verste

Tysfjord kommune er i dag en del av Sametingets språkforvaltningsområde, som betyr at kommunen er forpliktet til å gi sine innbyggere tjenester på samisk også.

Nils O. Nilsen er redd for at samisk ikke blir like mye vektlagt i den nye kommunen han blir boende ifra årsskiftet.

– Gjør de ikke noe nå før kommunen deles, da er jeg redd for at det ikke det blir noe av det. Ikke minst er det viktig for kommende generasjoner, sier Nilsen.

Krever samme rettigheter for alle

Lars Filip Paulsen

BER OM MØTE: Tysfjord kommune ber om et eget møte med sentrale myndigheter i håp om å få sikre like rettigheter til alle, forteller enhetsleder Lars Filip Paulsen.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Også Tysfjord kommune reagerer, og vil slåss for at tospråklighetstilbudet fortsetter å gjelde på østsiden av kommunen også.

– Hvorfor skal ikke beboerne her ha samme rettigheter som de som bor på vestsida av kommunen, spør Lars Filip Paulsen som er enhetsleder for kultur, næring og utvikling i Tysfjord kommune.

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

Regjeringen landet på alternativ D i hvor Tysfjord kommune deles mellom Narvik/Ballangen i nord, og Hamarøy i sør.

– I strid med stortingsvedtaket

Nå ber kommunen om et møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Sametinget, Narvik kommune og fellesnemnda i nye Narvik, for å finne en løsning.

Paulsen tar det som en selvfølge at det ikke blir noen splittelse på ordningen.

– Men signalene fra departementet er dessverre lite oppløftende. I så fall vil om lag halvparten av Tysfjords befolkning miste det samiske tilbudet når kommunen deles, sier Paulsen.

Dette mener han vil være i strid med vedtaket i Stortinget.

– Ifølge dette skal innbyggerne på begge sider av kommunen ha de samme rettigheter som i dag når kommunen deles, sier Paulsen.