NRK Meny
Normal

– Blir utrolig lei meg når de eldre ikke får høre eller prate samisk

Pårørende etterlyser samisk miljøarbeider til sykehjemmet i Kjøpsvik i Tysfjord kommune. Samtidig setter kommunen samepenger på fond.

Anne Kalstad Mikkelsen

– Jeg tror at hans ensomhet blir forsterket gjennom at han aldri hører sitt eget språk, at han må leve i et fremmed miljø, forteller pårørende Anne Kalstad Mikkelsen som har en onkel på sykehjemmet i Kjøpsvik i Tysfjord.

Foto: Privat

Det er ikke første gang at samiske pårørende i Tysfjord ber om at deres nære på sykehjemmet i kommunen til daglig skal få høre samisk språk og oppleve den samiske kulturen. Kommunen på sin side har satt samiske penger på fond, og sliter samtidig med ansettelser av samiske miljøarbeidere.

Blir lei seg

Tysfjord kommune har de siste årene brukt nesten 1,5 millioner kroner mindre enn hva Sametinget har bevilget til språktiltak. Dette liker Anne Kalstad Mikkelsen dårlig, som har en samisktalende onkel på det kommunale sykehjemmet.

– Når jeg hører at kommunen ikke har brukt opp alle midlene som skal gå til samiske språktiltak, blir jeg utrolig lei meg fordi at på flere år har det ikke vær et tilbud på samisk språk til de gamle på sykehjemmet. Jeg vil at onkelen min skal få anledning til å høre og prate samisk, og tror det vil ha stor betydning for ham. Det har med hans verdighet å gjøre.

Sliter med ansettelser

Tor Asgeir Johansen og Aili Keskitalo

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen og Sametingspresident Aili Keskitalo like etter møtet der sametingspresidenten uttryke misnøye over at kommunen ikke har klart å bruke opp penger fra Sametinget.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen, som avviser litt at situasjonen har vært slik over flere år, forteller at kommunen ikke har lyktes med å få på plass samiskspråklige medarbeidere.

– Det har vært utlyst stillinger med samisk språkkompetanse. Når vi ikke har lyktes med det så kjører vi opplæring på en del av personalet som allerede er ansatt. Vi har noen som kan ta litt av det enkle. Ord og sånt slik at de blir forstått.

Mangel av samisk fører til ensomhet

Anne Kalstad Mikkelsen forteller at onkelen hennes ikke har noen nære pårørende rundt seg lengre, og han blir nokså alene på sykehjemmet.

– Jeg tror at hans ensomhet blir forsterket gjennom at han aldri hører sitt eget språk, at han må leve i et fremmed miljø.

Det er ikke bare det språklige som er viktig, men også den kulturelle delen, mener Mikkelsen. Hun ønsker en samiskspråklig miljøarbeider som setter i gang tiltak både språklig og kulturelt.

– Det kan være et samisk miljø med duodje, det serveres reinkjøtt, kanskje de av og til kan få lov til å smake på blodmat. Av og til kan dem gå ut i naturen, og for mange det viktig å få anledning til å dra på læstadianske samlinger, sier Mikkelsen.

– Ansett samiskspråklig miljøarbeider fort

Som pårørende ville det føltes bedre hvis hun visste at noen kom innom onkelen hennes i blant og pratet på samisk. Derfor savner hun et bedre samiskspråklig tilbud på sykehjemmet og mener at det nå bør ansettes en samiskspråklig miljøarbeider.

– Jeg håper at kommunen så snart som mulig utlyser en stilling som samiskspråklig miljøarbeider og at de ansetter noen fort. En som er der, prater med og samler de samiskspråklige eldre som er på sykehjemmet.

Ber folk om å søke

Ordføreren ber Mikkelsen om hjelp for å få på noen på plass til den stillingen, da kommunen har utlyst stillingen gjentatte ganger uten å få noen til å takke ja til jobben.

– Anne Kalstad Mikkelsen kan hjelpe oss med å finne noen som kan bekle den stillingen. Vi har ikke fått noen som har takket ja. Det er derfor vi sliter med dette.

Selv om at det per dags dato ikke er noen stillinger utlyst på kommunens hjemmeside, så oppfordrer ordføreren potensielle samiskspråklige miljøarbeidere til å søke.

– Hvis det er noen som har kompetanse og utdannelse, så må de gjerne ta kontakt med kommunen og søke på stillingen.

Ikke samisk på sykehjemmet

Aili Keskitalo på sykehjembesøk i Tysfjord

I forbindelse med besøket i kommunestyret i Tysfjord, besøkte Aili Keskitalo også sykehjemmet i Kjøpsvik.

Foto: Sander Andersen

I februar uttrykte sametingspresident Aili Keskitalo ovenfor kommunestyret i Tysfjord at Sametinget er misfornøyd med at kommunen ikke har brukt opp tospråklighetsmidler.

– Vi har ikke vært helt fornøyd fra Sametingets side. Over flere år har det vært sånn at Tysfjord kommune ikke har klart å bruke opp de midlene som Sametinget har stilt til rådighet til ulike typer språktiltak. Vi forventer at dette er en engangstilfelle, sa Sametingspresidenten i februar.