NRK Meny
Normal

Vil avvikle samiske språktilbud

Formannskapet i Tysfjord foreslår radikale omfordelinger over bruken av tospråklighetsmidlene i Tysfjord som særlig vil ramme samiske språktilbud for de yngste og de eldste.

Drag skole

Drag skole i Tysfjord kan miste den ekstra språkressursen skolen har hatt de siste årene.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Tragisk sier Beate Ráhka-Knutsen, en av de mange foreldrene som har valgt samisk som opplæringsspråk for sitt barn.

Det er i forbindelse med Tysfjord kommunes budsjett for neste år at formannskapet foreslår radikale omfordelingene av tospråklighetsmidlene som Sametinget bevilger fordi Tysfjord er med i samisk språkforvaltningsområde.

Kutter tiltak for barn og eldre

Formannskapet foreslår følgende kutt i tospråklighetsmidlene:

  • samisk språkmedarbeider (giellatjiehppe) ved Drag skole avvikles fra mars neste år.
  • leksehjelp for samiske elever avvikles til neste år.
  • samisk språkressurs for eldre samer ved Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik/østsiden avvikles.

Dette utgjør til sammen 520 000 kroner som formannskapet vil øremerke til samisk språkkurs og opplæring.

Samtidig vil formannskapet fortsatt bruke tospråklighetsmidlene til å finansiere administrativ virksomhet på rådhuset.

Formannskapet vil øremerke:

  • deler av serviceleder-stillingen på rådhuset med 60 000 kroner
  • 230 000 kroner til deler av stillinger til administrasjon og sekretærvirksomhet.

Dette i tillegg til samisk språkkonsulent-stilling som utgjør 555 000 kroner som også dekkes av tospråklighetsmidlene.

Tysfjord har hatt samisk språkkonsulent tilsatt siden august i år.

Formannskapet vil også avsette 220 000 kroner til videostudio for skole/SFO og barnehage, men det har ikke vært tilbud om fjernundervisning ved Drag skole i dette skoleåret på grunn av manglende lærer

Formannskapet vil fortsatt bevilge 200 000 kroner av tospråklighetsmidlene til Tysfjord kirkelige fellesråd. Dette selv om kirkas administrasjon ikke har kommet med konkrete prosjekter over hvordan språkmidlene skal brukes skriver rådmannen i sin budsjettkommentar.

– Helt feil prioritering

Beate Ráhka-Knutsen mener formannskapet prioriterer helt feil.

– Jeg synes dette er kjempetragisk. Som foreldre har jeg behov for hjelp fra Drag skole for å kunne lære mitt barn samisk. Jeg tilhører dem som ikke bruker samisk i dagligtale, men har allikevel valgt samisk for mitt barn og vil at barnet mitt skal lære seg samisk. Dersom skolen mister samiske språkressurser vil dette helt klart gå ut over hennes samisktilbud, spesielt det muntlige språket, sier Beate Ráhka-Knutsen.

Hun synes heller ikke forslaget henger sammen med de målsettinger som Tysfjord i mange år har jobbet for når det gjelder Drag.

Beate Ráhka-Knutsen

Beate Ráhka-Knutsen mener dette blir en helt feil prioritering.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Nemlig det forhold at Drag skal være et attraktivt sted å bo for foreldre som ønsker at barna deres skal ha et godt samiskspråklig tilbud både i barnehage og skole.

– I mitt hode blir dette helt galt. Drag skulle jo være et samfunn som samiske foreldre skal velge å flytte til for her er muligheten stor for at barna skal få lære samisk. Når man velger å avvikle samiske språktilbud så rokker man ved det samfunnet som vi ønsker å bygge opp, sier hun oppgitt.

– Beklagelig

Drag skole har siden 2005 hatt en ekstra samisk språkressurs ved skolen.

Stillingen som samisk språkmedarbeider var først organisert som et prosjekt kalt "Levende ordbok", men har i de siste to-tre årene vært en fast samisk språkressurs ved skolen.

– Prosjektet "Levende ordbok" som nå kalles "Giellatjiehppe" -samisk språkarbeider er en voksen som har til hensikt å gå i skolemiljøet sammen med lærere og elever og snakke samisk, dvs. bruke det muntlig språket aktivt. Stillingen brukes i stor grad i småskolen og litt mindre i de øverste trinnene. Språkarbeideren brukes særlig i de praktiske fagene som duodje, mat og helse som er fag der hverdagsspråket benyttes og der det å snakke samisk er naturlig. Dette er viktig, sier rektor ved Drag skole, Britt-Karin Storvik.

Rektor ved Drag skole, Britt-Karin Storvik.

Rektor ved Drag skole, Britt-Karin Storvik beklager dersom språkmedarbeiderstillingen forsvinner fra Drag skole.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Forslaget om å avvikle språkarbeider-ressursen ved skolen synes ikke rektor noe om.

– Det er beklagelig, for den er en god støtte for elevene våre, sier rektoren.

– Vi ønsker at vår skole skal være en god samiskspråklig arena, og da trenger vi mange voksne som snakker samisk slik at våre elever kan høre språket i bruk. Gjennom språkmedarbeideren får de i tillegg lære naturlig hverdagsspråk som ikke er direkte relatert til skolespråket som går på fag, og på denne måten kan elevene bruke språket som også er naturlig å bruke i elevenes fritid, sier hun videre.

Tiltak for eldre reduseres også

I tillegg til reduksjon i språktiltak ved Drag skole foreslår formannskapet også å avvikle samisk språkmedarbeider-stilling ved Prestegårdstunet sykehjem i Kjøpsvik/Tysfjords østside.

Formannskapet vil ikke røre den samiske språkmedarbeider-stillingen på Tysfjords vestside, men siden Dragstunet som er boenhet for eldre på Drag ikke er et sykehjem blir likevel mange samiske eldre henvist til sykehjemmet i Kjøpsvik.

NRK Sápmi har ikke lyktes med å få Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen i tale, verken fredag, søndag eller i dag.

Kommunestyret behandler Tysfjord-budsjettet på kommunestyremøte 16. desember.

Hele budsjettdokumentet, formannskapets innstilling kan du lese her.