Har klaget over lite språkpenger - greide ikke å bruke opp alt i fjor

Tysfjord kommune har ikke klart å bruke fjorårets språkpenger. Det kan få følger for fremtidige tildelinger.

PENGER PENGER

Tysfjord kommune rapporterte 403.943 kroner i underforbruk av de midlene Sametinget ga i fjor til språktiltak.

Foto: Kallestad, Gorm/montasje / NTB scanpix

Tysfjord, kjernekommunen for lulesamisk språk, har i mange år klaget over manglende midler til språktiltak.

Men en fersk rapport over fjorårets bruk av språkmidler viser at kommunen likevel ikke har greid å bruke opp midlene som Sametinget bevilget.

At fjorårets bevilgning ikke er oppbrukt kan få følger for kommende bevilginger fra Sametinget.

Beklager

Rådmannen i Tysfjord beklager at ikke alle planer i fjor ble gjennomført. En av årsakene er at kommunen fikk språkkonsulent på plass såpass sent slik at planene ble forsinket.

Konrad Sætra

Tysfjord-rådmann Konrad Sætra beklager.

Foto: Sander Andersen / NRK

– I tillegg utløser stillingen en god del aktiviteter, og det er også en annen årsak til at vi ikke har brukt opp pengene som var planlagt i budsjettet, sier rådmann Konrad Sætra i Tysfjord.

Over 400.000

Tysfjord kommune rapporterte 403.943 kroner i underforbruk av de midlene Sametinget ga i fjor til språktiltak, og det kan virke inn på kommende bevilgninger fra Sametinget.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma bekrefter at det kan få konsekvenser i forhold til aktivitetsdelen av tildelingen som kommunene får.

– Det vil si at de får mindre penger til språktiltak, sier hun.

Budsjettkutt

I Tysfjord kjenner man hvor skoen trykker, og det irriterer innbyggerne at kommunen i flere år har kjempet for å beholde nivået på bevilgningene fra Sametinget, og endatil har prøvt å få den økt. Likevel klarte ikke kommunen å bruke opp det de har fått.

Hugo Kalstad, som er styreleder i Sálto sámesiebrre/NSR er overrasket over at kommunen ikke har klart å bruke opp tilskuddene.

Det er egentlig et stort behov for å styrke samisk språk i Tysfjord kommune

– De har jo kjørt prossesser mot Sametinget for å beholde midlene, og få økte midler. Og også med tanke på den budsjettprosessen som kommunen har hatt er det overraskende. Tysfjord kommune kuttet jo i giellatjiehppe-ordningen (ekstra språkressurs) både til barnehage og skole.

Stort behov

Men Tysfjord-rådmannen vil ikke la seg provosere av kritikken mot at kommunen ikke har brukt alle midlene.

– Man kan jo gjerne bruke penger, men vi ønsker å bruke de på en målrettet måte. Det er egentlig et stort behov for å styrke samisk språk i Tysfjord kommune.

– Er det lulesamiske språket i så god forfatning at Tysfjord kommune ikke har behov for alle pengene de får fra Sametinget?

– Det er det på ingen måte. Det er positivt nå at det er mange som tar bachelor-utdanning, men det er et stort behov for kompetanseheving blant andre i kommunen; i de forskjellige kommunale etater, opplæring innen helse og omsorg. Det er et stort behov for å oppgradere kommunen sin organsisasjon og kommune-samfunnet generelt sett i forhold til samisk språk.

Inn på fond

Og rådmann Konrad Sætra vil nå sette «overskuddet» i et fond som er formålsbestemt.

– Vi setter nå pengene inn på fond, et fond som er formålbestemt. Det betyr at det er bundet driftsfond. Det betyr at det bare kan brukes til å styrke egentlig samiske språktiltak. Det at vi ikke klarte å bruke de midlene fra i fjor, er egentlig sånn sett positivt. Da har vi egentlig en buffer for å øke aktiviteten fra i år og videre fremover.


Ikke lyktes

Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma er overrasket.

Foto: Roger Manndal / NRK

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma, som ikke hadde sett rapporten før NRK sendte den over, sier hun stort sett opplever at kommunene sliter med å få endene til å møtes i forhold til bruken av språkmidlene.

– Det er beklagelig hvis ikke en kommune greier å sette inn tiltak som gagner den samiske befolkningen. Da må man ta tak i seg selv, og vurdere innsatsen. For intensjonen er at det skal være et godt tilbud til den samiske befolkninga, sier Jåma.

– Her kan det synes som at Tysfjord kommune ikke har lyktes i forhold til den innsatsen vi forventer de skal ha i forhold til tjenester til den samiske befolkningen i kommunen.