Hopp til innhold
Til tross for store behov og stor etterspørsel etter språktjenester har Tysfjord kommune de senere årene satt språkpenger på bok i stedet for å bruke dem til de formål de var tiltenkt. Det irriterer innbyggerne.
/
samisk
Divttasvuona suohkan Davvi-Norggas seastá sámi giellarudaid, vaikke suohkanis ohccalit ja lea dárbu giella- bálvalusaide. Dát suhttada báikki olbmuid.

– Vuorddemusá dåssju akti dáhpáduvvá

Divtasvuona suohkan sæsstá sámij giellarudájt vájku le dárbbo gielladåjmajda. Dát suhttadahttá bájkke ulmutjijt.