Hopp til innhold

900 arrestert - samer gikk i front

Også samiske ungdom deltok i den store demonstrasjonen i København i dag. Ingen av disse ble imidlertid arrestert av dansk politi.

LES OGSÅ: Opptøyer i København - 900 demonstranter arrestert

Samer demonstrerer i København
Foto: Thor Erling Brenne / NRK

NRK Sámi Radios reporter Johannes E. Kalvemo rapporte tidligere i kveld om demonstrasjonene i København. Da hadde han ikke registrert noen samer.

Demonstrasjoner

Demonstrasjoner i København.

Foto: Thor Erling Brekke / NRK

Senere på kvelden møtte han samiske ungdom. Ingen av disse var da innbragt av dansk politi.

– Ungdommene gikk i spissen sammen med andre urfolksgrupper i det store demonstrasjonstoget. Denne delen av opptoget var fredelig, forteller Kalvemo.

LES OGSÅ: Klare til det store slaget

700 demonstranter ble lørdag kveld anholdt, og disse ble tvunget til å sitte på kald asfalt i timesvis.

– Vi frykter ikke opptøyer, sa samiske ungdom til NRK tidligere denne uka .

Demonstrasjonene skjer i forbindelse med det store klimamøtet i København.

LES OGSÅ: 40 aktivister anholdt

LES OGSÅ: Tre typer aktivister

LES OGSÅ: Gatene skal settes i brann

Korte nyheter

 • Daelie jienebh maehtieh elbïjlem noerhtesne nuhtjedh

  75 prosenth jienebh spaajhtelaaderh Romsesne dan jaepien båateme. Daelie maahtah elbïjlem 212 ovmessie sijjine laadedh. Lea 121 jienebh goh snjaltjen dæjman.

  Finnmarksne laadesïjjieh 37 prosentine læssanamme, menh annje tjïelte mij vaenemes stasjovnh utnieh. Sisdajven tjïelte 1334 stasjovnh åtna.

  – Stoerre ulmie åtna. Almetjh mij elbïjle vuejieh Noerhte-Nöörjesne buerie nuepie åadtjoeh, juktie maehtieh elbïjle goh sïejhme bïjlem nuhtjedh, gaskesadtemeåejvie Elbïjleforenigsne, Unni Berge jeahta.

  Ladestasjon Sommarøy

  Stor økning av elbilladere i nord: – Kan bruke elbilen som en helt vanlig bil

  Ingen fylker har større økning av nye hurtigladestasjoner enn Troms.

 • DSB øker beredskapen for skogbrann i Nord-Norge

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har besluttet å sette ekstra skogbrannhelikopter i Tromsø fra tirsdag til torsdag.

  Statens skogbrannhelikopter er normalt i beredskap fra 15. april og til 15. august, skriver DSB på sin nettside.

  I perioden 16.- til 18. juli har DSB besluttet å sette ekstra beredskap utover den faste beredskapen med skogbrannhelikopteret som er plassert på Torp.

  Skogbrannhelikopter kan tilkalles til branner som er kritiske, og har stort potensial for spredning. DSB oppfordrer brann- og redningsvesenet om å være oppmerksom på faren for skog-, lyng- og krattbrann, og be om støtte fra skogbrannhelikopter tidlig i et brannforløp.

  (©NTB)

 • Baernie vuajahtalleme bïjleste

  Les på norsk.

  12 jaepien båeries baernie skïemtjegåetesne mænngan vuajahtalleme bïjleste tjïektjede-sygkelisnie, Singsakerisnie, Tråantesne.

  Baernie sov fuelhkine vööji gosse vuajahtalleme bïjleste. Dïhte rööpses ålmesne vööji.

  Dïhte eevre laarhkeni, jïh daelie St. Olavs hospitaalesne sov fuelhkine.

  Henslengte sparkesykler i Oslo.
  Foto: Vegar Erstad / NRK