Hopp til innhold

– På vei mot en ny verdensorden

– Det dårlige resultatet på FNs klimatoppmøte er et uttrykk for ny maktbalanse og en ny verdensorden, mener landsstyreformannen på Grønland.

Kuupik Kleist
Foto: JOERGEN CHEMNITZ / AP

Formannen for det grønlandske landstinget Naalakkeruisut, Kuupik Kleist, kaller i dag resultatet av klimatoppmøtet i København for både ergerlig og sørgelig.

Københavnererklæringen eller Copenhagen Accord er en frivillig erklæring, som ble sluttresultatet av COP15.

– Og det er sørgelig, understreker Kuupik Kleist.

– Lite forpliktende

Det er helt frivillig for landene å tilslutte seg erklæringen, hvor de blant annet skriver under på at den globale temperaturstigning ikke må overstige 2 grader.

COP15 var ellers en historisk mulighet for å få en bindende global klimaavtale, mener Kleist.

– Dels i forhold til tiden vi lever i med den oppmerksomhet som er på klimaet. Men også fordi det for første gang i verdenshistorien lyktes å samle så mange stats- og regeringssjefer. Derfor er det jo ekstra ergerlig at det ikke lyktes å få en avtale i stand som er mere vidtrekkende og forpliktende for verdenssamfunnet enn den frivillige erklæringen som toppmøtet endte med, mener formannen for Naalakkersuisut til Kalaallit Nunaata Radioa .

Erklæringen har kke noen tall for hvor mye hvert land skal redusere sitt CO2-utslipp for å hindre de globale temperaturstigningene i å overstige to grader.

– Maktkamp mellom rike og fattige

Men Kuupik Kleist mener ikke at det danske formannsskape er skyld i det dårlige sluttresultatet.

– Jeg tror at det man blant annet skal observere er at det utspiller seg en maktkamp først og fremst mellom de rike og de fattige landene om hvem som styrer verden. En amerikansk president kan ikke lengre bare tre inn i et rom og si at slik og slik skal det være. Resten av verden følger ikke automatisk med lengre, påpeker Kleist.

Kuupik Kleist mener at COP15 vitner om en ny maktbalanse i verden.

– Kina har jo markert seg meget kraftig i disse dager. Kina har sammen med de fattige landene satt ned hælene og krevd en ny verdensorden, som tilsier at det må mere sosial rettferdighet til. De fattige landene skal ha plass til økonomisk utvikling. Det vil ikke lengre være mulig å utnytte de fattige landene, som det historisk sett har skjedd. Jeg tror at noe av det der er meget spennende. Fra nå av arbeides det med en ny verdensorden, hvor maktfordelingen vil bli annerledes, lyder det fra Kuupik Kleist.


Korte nyheter

 • Fritt Ord gutnebálkkašupmi geigejuvvo odne

  Odne diibmu logis oažžu Elle Marie Hætta Isaksen Fritt Ord gudnebálkkašumi iežas barggu ovddas unnitálbmotsuodjalemiin ja sámiid eamiálbmotrivttiin.

  Dáppe sáhtát geahččat go bálkkašupmi geigejuvvo sutnje.

  Fritt Ords Honnør bálkkašupmi lea 100.000 ruvnnu. Bálkkašupmi juhkkojuvvo Fritt Ord vuođđudusa stivrras mávssolaš doaimmaid ovddas mat leat ávkin sátnefriddjavuhtii.

  Ella Marie utenfor slottet
  Foto: Inga Maret Solberg / NRK
 • Bargiidbellodaga searvvit eai leat mielas elektrifiseremii 

  Elrávdnjehattit lassánivččet jus bidjet vaikko man olu elfámu oljo- ja gássaindustriijii, nu ballet máŋga báikkálašsearvvit Bargiidbellodagas, dieđiha NTB ođasdoaimmahat.

  Sii dáhttot ahte bellodaga riikkačoahkkin beahttala elektrifiseret elrávnnjiin mii buvttaduvvo nannámis.

  Equinora gássarusttet Muolkkuin galgá elektrifiserejuvvot nannáma elfámuin ovdal 2030.

  Báikkálašsearvvit fuomášuhttet ahte oljo- ja gássaindustriijas lea ruđat ja teknologiija hukset baicce mearrabieggafámo rusttegiid.

  Melkøya
  Foto: Aibel
 • Nedrejord nominert til Havmannsprisen

  Forfatteren Kathrine Nedrejord er nominert til Havmannsprisen 2023 med boken «Forbryter og straff». Hun er også nominert til Nordisk råds litteraturpris 2023 for «Forbryter og straff».

  Havmannprisen er en skjønnlitterær pris som har til formål å fremme nordnorsk litteratur og er et samarbeid mellom Helgeland sparebank, Rana bibliotek og Nordland fylkesbibliotek.

  Prisen blir delt ut under Havmanndagene i Mo i Rana, som i år er lørdag 6. mai.