Mannet Singaporii bissehit Finnmárkku ruovdemáđiija

Sámedikkit ohcet veahki vuorddekeahtes guovllus sisabahkkemiid vuostá. Sii ballet ruovdemáđii Roavvenjárggas Finnmárkui šaddat stuorra roassun.

Presidentene møter utenriksministeren i Singapore, Mr Vivian Balakrishnan

DEAIVADEAPMI: Sámediggepresideanttat Tiina Sanila-Aikio, Håkan Jonsson ja Vibeke Larsen deaivadeamen Singapore olgoriikaministariin Vivian Balakrishnan.

Foto: Preassagovva / Sámediggi

Dán vahkus leat sámedikkepresideanttat galledeamen Singapore ministariid. Sii leat johtán nuppebeallai máilbmái gávdnat veahkki.

Singapore lea dál observatevran Árktalaš ráđis, mii lea árktalaš riikkaid oktasaš politihkalaš orgána.

– Mii bivdit Singapore leat dás ovdavázzin čalmmustahttit eamiálbmot- ja sámi vuoigatvuođaid árktalaš ráđis. Ođđa doaimmat buktet vel eanet dárbbuid ja sisabahkkemiid. Go Singapore háliida ođđa johtolaga Davvipola nábi bokte, de lea sturron dárbu ovdamearkka dihte hukset ruovdemáđiija, celket sámediggepresideanttat.

Turisma, eananhálddašeapmi ja siskabahkkemat leat muhtin áššit maid digaštallet Singapores.

Guorahallet ruovdemáđii vejolašvuođaid

Norga ja Suopma leat digaštallamin vejolašvuođaid ásahit ruovdemáđiija Suomas Davvi- Norgii.

Suoma ráđđehus lea dál guorahallagoahtán vejolašvuođaid hukset ruovdemáđiija Davvi-Suomas Norgga beallái, Girkonjárgii dahje Áltái.

Kart, jernbane fra Ishavet gjennom Finland, Skibotn, Kirkenes, Murmansk

RUOVDEMÁĐI: Dá lea ruovdemáđe evttohus suoma ráđđehusas.

Foto: Uutisgrafiikka / Yle

– Davvi guovllut šaddet ain deháleabbun riggodagaid dáfus. Danin stuorru ruovdemáđiidárbu, lohká Suoma johtolat- ja diehtojuohkinministtar, Anne Berne preassadieđáhusas.

Váikkuhusat ruovdemáđiija

reinpåkjørsel 29.04.2012 eiterstrum

BOAZOROASSU: Dákkár dili ballá presideanta Larsen dáhpáhuvvat Finnmárkkus. Dát govva lea govvejuvvon dalle go 53 bohcco goddojuvvojedje 2012 Nordlánda ruovdemáđis.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

Norgga sámediggepresideanta Vibeke Larsen ballá dán šaddat roassun jus eai váldde vuhtii sámi beroštumiid. Son váldá Nordlándda ruovdemáđiija ovdamearkan. Dáppe vuddjojit máŋga čuohte bohcco togaide jahkásaččat.

– Mun balan ahte ruovdemáđii čuohcá garrasit earret eará boazodollui. Nordlándda boazodoallit rahčet garrasit ruovdemáđiijohtolagain, muitala Vibeke Larsen.

Oaidná vejolašvuođaid

Finnmárkku bargiidbellodat lea ávžžuhan guorahallagoahtit vejolašvuođaid ásahit ruovdemáđiija. Suoma áigumuš illudahttá bellodaga stuoradiggeevttohasa Steinar Karlstrøm.

– Finnmárkkus leat ollu riggodagat dego guolli, olju, gássa ja minerálat. Dáid lea dárbu fievrridišgoahtit, ja ruovdemáđii buktá stuora vejolašvuođaid Finnmárkui, muitala Karlstrøm.

Eai leat gulahallan

Sámediggepresideanttat moitet stáhtaid go eai leat gulahallan sámediikkiguin dán áššis.

– Mun imaštalan dán sakka. Lea dehálaš guorahallat dán evttohusa sámi ealáhusaid ja sámi kultuvrra čalmmiiguin, lohká Suoma sámediggepresideanta, Tiina Sanila-Aiko YLEi.