Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Prisen for å reparere fylkesveier øker

  Det vil koste mellom 85 og 95 milliarder kroner å utbedre vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier, anslår Statens vegvesen.

  Forrige gang Vegvesenet undersøkte forfallet var i 2013. Da anslo de at prisen for utbedring var mellom 45 og 70 milliarder, ifølge Naf, som tar til orde for et krafttak for fylkesveiene.

  – Forfallet på veiene er bygget opp over tid, og det vil ta tid å få det ned. Risikoen for å bli drept eller hardt skadd når du kjører på en fylkesvei er nesten 90 prosent høyere enn når du kjører på riksveinettet, sier pressesjef Ingunn Handagard i Naf i en pressemelding. (©NTB)

 • Bondeorganisasjoner har hatt møte om bjørn i Tana

  Finnmark Bondelag melder på sin nettside at de har hatt et møte med Tana kommune og Norsk Sau og Geit (NSG) på tirsdag,

  Møtet handlet om bjørnesituasjonen i kommunen.

  Bondelaget opplyser at de har fått tilbakemeldinger fra sine lokallag at det er flere bønder som har opplevd store tap til bjørn.

  I tillegg er de kritiske til at Statsforvalter i Troms og Finnmark avslår søknader om felling av bjørn.

  Rovviltansvarlig i Finnmark Bondelag, Bjørn Tore Søfting, opplyser at han støtter Tana-ordfører, Helga Pedersen (Ap), sine uttalelser i media den siste tiden.

  Der går Pedersen hardt ut mot Statsforvalteren sin avgjørelse om avslag på søknad om fellingstillatelse i beiteprioritert område.

  Fellingstillatelsen på en bjørn i Porsanger kommune går ut 5. oktober, men det er ikke gitt noen fellingstillatelse på bjørn i Tana kommune.

 • Tre sjåfører tatt i fartskontroll i Tana

  Politiet i Finnmark melder på sosiale medier at Utrykningspolitiet har gjennomført et fartskontroll på E6 ved Holmsund i Tana kommune.

  Tre sjåfører fikk forenklet forelegg for fart.

  Den høyest farten som ble målt var 100 kilometer i timen i 80-sonen.

  I Måsøy kommune gjennomførte politiet en promillekontroll ved Havøysund skole. 18 sjåfører ble kontrollert, men det ble ingen reaksjoner.

  En sjåfør fikk derimot et gebyr for manglende bruk av bilbelte.