Utreder jernbane til Troms eller Finnmark

Den finske Samferdsels- og informasjonsministeriet har satt i gang en utredning av en mulig jernbane til det nordligste Norge. Utredningen skal gjøres i samråd med norske myndighteter.

Kart, jernbane fra Ishavet gjennom Finland, Skibotn, Kirkenes, Murmansk

Dette er alternativene som for noen få år siden var aktuelle for jernbanen fra Finnmark eller Murmansk fylke gjennom Nord-Finland. Alternativ 1. Skibotn. Alternativ 2. Kirkenes. Alternativ 3. Murmansk.

Foto: Uutisgrafiikka / Yle

Samferdsels- og informasjonsministeriet har bedt Trafikverket sammen med norske sameferdselsmyndigheter å lage en utredning om en mulig jernbane fra Finland til Ishavet.

I utredningen skal blant annet lønnsomheten til en slik jernbane vurderes, melder Yle Sápmi.

Illustrasjonsbilde, arktisk jernbane

ARKTISK JERNBANE: Slik ser finske interessenter for seg at Kirkenes havn og endestasjon på en arktisk jernbane kan bli i framtida.

Foto: arcticcorridor

I utredingsarbeidet skal det også ses på hvilke alternative ruter som er aktuelle og brukernes behov. Det nordiske samarbeidsforumet for jernbaner skal også nyttegjøres.

Arbeidet skal være ferdig til 28. februar 2018.

Tatt opp på ministermøte

Samarbeidet om en mulig jernbane til Finnmark gjennom Nord-Finland ble tatt opp på et møte i juni, der den finske samferdsels- og informasjonsministeren Anne Berner møtte den norske samferdselsministeren Ketil Solvik-Olsen.

– Betydningen til de arktiske områdene øker både i Norden og i EU. En jernbane fra Ishavet vil være med på å gjøre samferdsel lettere i området og gi flere arbeidsplasser. Det vil også gi muligheter til å forberede seg til klimaendringer, uttlaler samferdsels- og informasjonsminister Anne Berner i en pressemelding.

Anne Berner

Finske myndigheter med samferdsels- og informasjonsminister Anne Berner i spissen ønsker økonomisk utvikling i Nord-Finland. En jernbane mellom Norge og Finland er et av tiltakene hun tror vil være nyttig.

Foto: Pressebilde / anneberner.fi