Jernbane i Finnmark: – Spennende, men ikke prioritert

Ønsket om jernbane fra Nord-Finland til Finnmark er stort i nord. Men statsminister Erna Solberg har ikke det øverst på sin liste.

Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg åpner her den nye E6 inn til Alta. – Tog til Finnmark ligger nok litt langt fram i tid, sier hun.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Det er et spennende prosjekt å se hvordan man kan bygge Nordkalott-regionen sammen med kysten av Norge med sin havnestruktur, sier Solberg.

Krevende økonomisk

Ønsket om jernbane til Finnmark er ikke nytt. På 1920-tallet ble det vedtatt at jernbanen skulle bygges til det nordligste Norge. Men planene endte kun opp i Riksarkivet og ikke med jernbanespor gjennom det nordligste fylket. Og realisering av planene er fortsatt i det blå

– Det er jo et veldig krevende prosjekt økonomisk, sier statsministeren.

– Men vi er også nødt å se på hvordan vi kan samarbeide, for dette er noe nabolandene våre er opptatt av. Så kanskje vi kan finne gode løsninger i fellesskap, sier Solberg.

Men hun legger ikke skjul på at å innfri jernbaneønsket lengst nord ikke akkurat står øverst på prioriteringslista.

– Det er litt langt fram i tid for vi har ganske mye annen infrastruktur vi skal bygge ut i den nærmeste tiden.

Men Solberg er likevel positiv til tanken.

– Vi tror jo at godstransport vil ha stor betydning i nordområdene i framtida. Og ikke minst så kan det være viktig at vi har isfrie havner, som for eksempel Finland ikke har. Men å finne de rette økonomiske modellene for finansiering er krevende, erkjenner Solberg. Hun viser dog til Ofotbanen fra Kiruna til Narvik.

Passasjertog på Ofotbanen i Norddalen

Statsminister Erna Solberg peker på Ofotbanen som en togstrekning med aktuell finansieringsmodell på grunn av svensk transportbehov.

Foto: Samfoto/NTB SCANPIX / Helge Sunde

– Der er det jo et stort bidrag som betales fra Sverige fordi den er mest viktig for næringsaktiviteten i Kiruna, sier hun.

Finsk diskusjon

En jernbanestrekning fra Finland til Finnmark er trolig det som er mest sannsynlig. Samferdselsminister Anne Berner i Finland sier de har tatt opp spørsmålet om en nordlig jernbane til diskusjon i den finske regjeringen.

– Vi har også diskutert det med den norske samferdselsministeren, sier hun.

Men foreløpig er det ingen konkrete finske planer.

Spørsmålet om det blir noe av denne banen avhenger av planene om en tunnel mellom Tallinn og Finland.

Anne Berner

Finlands samferdselsminister Anne Berner.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Dersom det prosjektet kan realiseres, så er det muligheter også for tog nordover. Det gir muligheten for frakt med tog til Mellom-Europa, sier Berner.

Hun legger til at infrastrukturen kommer til å bli diskutert når Finland har ordførersetet for Joint Barents transportplan, som er en felles transportplan mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.

I tillegg jobber tidligere statsminister Esko Aho, som er fra samme parti som Berner med å gjøre en analyse av samferdselsbehovet i Finland med fokus på nordområdene. Den analysen legges fram i en samferdselsrapport for den finske riksdagen i mars 2017.

Fra før har Norge og Finland en avtale om samarbeid på E8 mellom Kolari og Skibotn.